Kulturfag

Avdeling for kulturfag har eitt av dei breiaste kulturfaglege miljøa på bachelornivå i Noreg. Avdelinga har fem bachelorprogram og seks årsstudium. Her går omlag 550 studenter. I tillegg har den vidareutdanningar og halvårsstudium.

Fagmiljøet ved avdelinga er organisert i fire institutt:

Dekan: Jon Are Steen
Administrasjonssjef: Gunn Marit Lid
BOA: Mari Kristine Sæther
Instituttleiar design, kunst og handverk: Sissel MidtlidKaren Brænne er vikar
Instituttleiar idrett og friluftsliv: Mailinn Corrado-Knutsen
Instituttleiar musikk: Svein Ole Hunnes
Instituttleiar teater: Vibeke Preus
SEANSE: Marit Ulvund

Alle institutta held til i Henrik Kaarstad-huset

Denne adressa kan du bruke for å melde frå om feil eller inaktive lenker: akf-adm@hivolda.no
 

Aktuelt