Kulturfag

Avdeling for kulturfag har eitt av dei breiaste kulturfaglege miljøa på bachelornivå i Noreg. Avdelinga har fem bachelorprogram og seks årsstudium. Her går omlag 550 studenter. I tillegg har den vidareutdanningar og halvårsstudium.

Fagmiljøet ved avdelinga er organisert i fire institutt:

Dekan: Unni Hagen
Administrasjonssjef: Gunn Marit Lid
BOA og ekstern aktivitet: Mari Lome
Instituttleiar design, kunst og handverk: Sissel Midtlid
Instituttleiar idrett og friluftsliv: Einar Løken
Instituttleiar musikk: Elizabeth Anne Oltedal
Instituttleiar teater: Vibeke Preus

Alle institutta held til i Henrik Kaarstad-huset

Denne adressa kan du bruke for å melde frå om feil eller inaktive lenker: akf-adm@hivolda.no
 

Aktuelt