Kulturfag

Avdeling for kulturfag har eitt av dei breiaste kulturfaglege miljøa på bachelornivå i Noreg.
Avdelinga har fem bachelorprogram og seks årsstudium. Her går omlag 550 studenter. 
I tillegg har den vidareutdanningar og halvårsstudium.

Seksjonsleiar og studieprogramansvarleg
Avdeling for kulturfag er delt inn i 4 seksjonar. Alle seksjonar har ein eigen seksjonsleiar og alle studietilbod under kvar seksjon har ein eigen studieprogramleiar.

Emneansvarleg for kvart enkelt emne har det utøvande ansvaret for at undervisninga og drifta av studiet er av god kvalitet. 

Aktuelt