Kulturfag

Avdeling for kulturfag har eitt av dei breiaste kulturfaglege miljøa på bachelornivå i Noreg.

Avdelinga har fem bachelorprogram og seks årsstudium. Her går tilsammen 315 studenter.  I tillegg har den vidareutdanningar og halvårsstudium. Avdelinga er organisert i fire seksjonar:

Drama og teater
Design, kunst og handverk
Idrett og friluftsliv
Musikk

SEANSE Senter for kunst produksjon hører også til avdeling for kulturfag

 

Dekan
Er fagleg og administrativ leiar for avdelinga. Dekan er Unni Hagen.

Rådgiver 
Er administrativ og økonomisk nestleiar i avdelinga. Seniorrådgiver er Gunn Marit Lid og rådgiver er Catarina Andersson.

Seksjonsleiar og studieprogramansvarleg
Avdeling for kulturfag er delt inn i 4 seksjonar. Alle seksjonar har ein eigen seksjonsleiar og alle studietilbod under kvar seksjon har ein eigen studieprogramleiar.

Emneansvarleg for kvart enkelt emne har det utøvande ansvaret for at undervisninga og drifta av studiet er av god kvalitet.