Kvinnedagen 8. mars

Det er mange tilsette ved Høgskulen i Volda som forskar på kvinner, kjønn og mangfald. Nedanfor har vi samla nokre av dei i ei ekspertliste. Her finn du forskarar som kan svare på spørsmål i saker knytte til kvinnedagen 8. mars.

Rus:
Silje Louise Dahl, professor, Institutt for sosialfag

kvinner og rusmiddelbruk

Kristine Vaadal, førsteamanuensis, Institutt for sosialfag
rusbruk/alkoholkultur og kjønn
 

Drama:
Wenche Torrissen, professor, Seksjon for drama og teater

kvinner i teaterhistoria | kvinner sine erfaringar frå teater i psykisk helsearbeid


Pedagogikk: 
Elin Førde, stipendiat 

kjønn i barnehagen


Politikk:
Bjarte Folkestad, professor,
 Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag
kvinner og lokalpolitikk | kvinner og demokratisk representasjon


Litteratur:
Marie Nedregotten Sørbø, professor, Institutt for språk og litteratur

kvinnelege forfattarar i fortida | kvinner i litteraturhistoria

Jan Inge Sørbø, professor, Institutt for sosialfag
kvinner i den litterære kanon

Yasemin Hacioglu, førsteamanuensis, Institutt for språk og litteratur
feministisk litteratur: filosofiar om kognisjon, følelsar og «agency» | representasjonar av kjønnsbasert vald


Historie:
Elisabeth Teige, førstelektor, 
Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag
kvinnehistorie generelt | demokrati og kjønn | lærarinner og fredsarbeid i mellomkrigstida

Trudi Henrydotter Eikrem, førstelektor, Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag
lokal kvinnehistorie

Kari Aslaug Hasle, høgskulelektor, Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag
kvinnehistorie og kjønnshistorie i ein norsk kontekst


Akademia:
Helga Synnevåg Løvoll, professor, Idrett og friluftsliv

erfaringar som kvinneleg akademikar og rollemodell innanfor eit mannsdominert fagfelt

Henriette Hafsaas, forskingssjef
kvinner i forsking ved Høgskulen i Volda | strukturelle utfordringar for ein akademisk karriere for kvinner

Kvinner spilte en viktig rolle i motstanden mot fordrivelser fra fattige nabolag i forbindelse med OL i Rio de Janeiro i 2016.
Kvinner spelte ei viktig rolle i motstanden mot utdriving av folk frå fattige nabolag i samband med OL i Rio de Janeiro i 2016. Foto av Margit Ystanes under sosialantropologisk feltarbeid i Brasil.