Profile picture for user tsakoshe

Henriette Hafsaas

Avdelingsleiar

Forskingsadministrasjonen

Arbeidsoppgåver: 

 • Rådgivar for ekstern finansiering av forsking, t.d. frå Norges forskningsråd, Horizon 2020 og European Research Counsil. Formidling av utlysingar, støtte i søknadsarbeidet og strategisk koordinering av prosjektsøknader. 
 • Rådgivar for leiing og rektorat i forskingsspørsmål.
 • Sakshandsaming i FoU-spørsmål. 
 • Overordna ansvar for vitskapleg publisering og rapportering. 
 • Overordna ansvar for utvikling av og støtte til forskingsgrupper. 
 • Ansvarleg for FoU-aktiviteten til stipendiatane. 
 • Ansvarleg for forskingsformidling.
 • Kontaktperson for NSD og overordna ansvar for forskingsetikk. 
 • Sekretær og sakshandsamar i Forskingsutvalet.
 • Medlem i Publiseringsutvalet.
 • Observatør i PhD-utvalet i helse- og sosialfag ved HVO og HiM.
 • Observatør i Redelighetsutvalget. 
 • Møter i Dekanmøtet.
 • Representant for HVO i ulike eksterne organ knytt til FoU.
 • Overordna ansvar for nettsidene om forsking. 

Utdanning:

 • Doktorgrad i arkeologi med avhandlinga War on the southern frontier of the emerging state of ancient Egypt. A warfare perspective on the history of the A-Group people in Lower Nubia during the 4th millennium BCE.  
 • Hovudfag i arkeologi.
 • Mellomfag i arkeologi og sosialantropologi.
 • Grunnfag i kulturvitskap.
 • Emne i egyptologi, historie, geologi og biologi.

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Από τη Νουβία στο Σουδάν με τη ματιά της Ελληνο-Νορβηγικής Αρχαιολογικιής Αποστολής/From Nubia to Sudan through the eyes of the Greek-Norwegian Archaeological Mission [ISBN 978-82-7453-083-6] 56s.
Publisert 2011 av Alexandros Tsakos, Henriette Hafsaas-Tsakos

Connecting south and north - Sudan Studies from Bergen in Honour of Mahmoud Salih [ISBN 978-82-7453-079-9] 137s.
Publisert 2009 av Henriette Hafsaas-Tsakos, Alexandros Tsakos
Publisher: Universitetet i Bergen

Cattle Pastoralists in a Multicultural Setting. The C-Group People of Lower Nubia 2500-1500 BCE [ISBN 978-82-7453-035-5] 190s.
Publisert 2006 av Henriette Hafsaas

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

The C-Group people in Lower Nubia: Cattle pastoralists on the frontier between Egypt and Kush
Publisert 2020 av Henriette Hafsaas

The Nubian Frontier as a Refuge Area Warrior Society between c. 1200 and c. 1800 CE: A Comparison between Nubia and the Ottoman Balkans
Publisert 2019 av Henriette Hafsaas

Nubian cathedrals with granite columns: A view from Sai Island
Publisert 2016 av Henriette Hafsaas-Tsakos, Alexandros Tsakos

A Note on the Medieval Period of Sai Island
Publisert 2014 av Alexandros Tsakos, Henriette Hafsaas-Tsakos

Edges of bronze and expressions of masculinity: the emergence of a warrior class at Kerma in Sudan
Publisert 2013 av Henriette Hafsaas-Tsakos

A second look into the medieval period on Sai Island
Publisert 2012 av Henriette Hafsaas-Tsakos, Alexandros Tsakos

Katedralen på Sai Gresk-norske utgravninger av en middelalderkirke i Sudan
Publisert 2011 av Alexandros Tsakos, Henriette Hafsaas

Ethical implications of salvage archaeology and dam building: The clash between archaeologists and local people in Dar al-Manasir, Sudan
Publisert 2011 av Henriette Hafsaas-Tsakos

Between Kush and Egypt: The C-Group people of Lower Nubia during the Middle Kingdom and Second Intermediate Period
Publisert 2010 av Henriette Hafsaas-Tsakos

The Kingdom of Kush: An African Centre on the Periphery of the Bronze Age World System
Publisert 2009 av Henriette Hafsaas Tsakos

First Glimpses into the Medieval Period on Sai Island
Publisert 2009 av Henriette Hafsaas-Tsakos, Alexandros Tsakos

Hierarchy and heterarchy - The earliest cross-cultural trade along the Nile
Publisert 2009 av Henriette Hafsaas-Tsakos

The Origins of Consumption and Prohibition of Wine: A Case-Study from Ancient Palestine
Publisert 2009 av Henriette Hafsaas-Tsakos

Pots and People in an Anthropological Perspective. The C-Group People of Lower Nubia as a Case Study
Publisert 2006 av Henriette Hafsaas

Anna

Egypts første grensekrig: Steinkøller, flintdolkar og knuste kranium i Nubia
Publisert 2017 av Henriette Hafsaas

The Nubian frontier as a refuge area warrior society between c. 1200 and c. 1800 CE
Publisert 2016 av Henriette Hafsaas-Tsakos

Remote Shelter: Andersgrotta, Norway
Publisert 2016 av Henriette Hafsaas-Tsakos

Krig og krigarar som ein faktor i statsdanninga i Egypt
Publisert 2016 av Henriette Hafsaas-Tsakos

War on the southern frontier of the emerging state of ancient Egypt. A warfare perspective on the history of the A-Group people in Lower Nubia during the 4th millennium BCE [ISBN 978-82-308-2547-1]
Publisert 2015 av Henriette Hafsaas-Tsakos, Randi Håland

River War in the 21st century
Publisert 2012 av Henriette Hafsaas-Tsakos

A violent establishment of the ethnic boundary between the A-Group people and Naqada people in Lower Nubia?
Publisert 2012 av Henriette Hafsaas-Tsakos

Petition to Stop the Dams in Sudan European Committee for Preserving the Middle Nile
Publisert 2012 av Peter Mitchell, Hans-Åke Nordström, Elena A. A. Garcea, Henriette Hafsaas-Tsakos, Alexandros Tsakos, Randi Håland

Preserving the Middle Nile (Sudan)
Publisert 2012 av Randi Håland, P Mitchell, Henriette Hafsaas-Tsakos, Alexandros Tsakos, Elena Garcea, H A Nordstrom

Dams of the Nile and the Ethical Dilemmas of Archaeologists
Publisert 2011 av Henriette Hafsaas-Tsakos

Nilen i det 21. århundre: Skjebnen til elven, folkene, landskapet og kulturminnene
Publisert 2011 av Henriette Hafsaas-Tsakos

Nilen i det 21. århundre: Skjebnen til elven, folkene, landskapet og kulturminnene
Publisert 2011 av Henriette Hafsaas-Tsakos

The Cathedral in the sand - Greek-Norwegian excavations in the Sudan
Publisert 2011 av Henriette Hafsaas-Tsakos, Alexandros Tsakos

Katedralen på Sai. Gresk-norske utgravninger av en middelalderkirke i Sudan
Publisert 2011 av Henriette Hafsaas-Tsakos, Alexandros Tsakos

God's Wife, God's Servant. The God's Wife of Amun (c. 740-525 BC)
Publisert 2011 av Henriette Hafsaas-Tsakos

Sudansk veikryss i 2011?
Publisert 2010 av Hildegunn Ruset, Henriette Hafsaas-Tsakos

The Second Field Season on Sai by the Greek-Norwegian Archaeological Mission
Publisert 2010 av Henriette Hafsaas-Tsakos

Edges of bronze and expressions of masculinity. The emergence of a warrior aristocracy at Kerma
Publisert 2010 av Henriette Hafsaas-Tsakos

Den ukjente Kong Kakara av Nedre Nubia og forholdet til Det ellevte dynastiet i Egypt
Publisert 2010 av Henriette Hafsaas-Tsakos

Kirker som bergtar. Reisemålet Lalibela
Publisert 2009 av Alexandros Tsakos, Henriette Hafsaas

Book Review: Karin Willemse, One Foot in Heaven. Narratives on Gender and Islam in Darfur, West Sudan. (Women and Gender. The Middle East and the Islamic World, volume 5. Leiden: Brill 2007), 546 pages
Publisert 2009 av Henriette Hafsaas-Tsakos

Book Review: Nefissa Naguib and Inger Marie Okkenhaug, Interpreting Welfare and Relief in the Middle East (Social, Economic and Political Studies of the Middle East and Asia, volume 103. Leiden: Brill 2008), 239 pages
Publisert 2009 av Alexandros Tsakos, Henriette Hafsaas-Tsakos

Kirker som bergtar. Reisemålet Lalibela
Publisert 2009 av Henriette Hafsaas Tsakos, Alexandros Tsakos

The Cathedral Project on Sai Island - The Greek-Norwegian Mission to the Sudan
Publisert 2009 av Henriette Hafsaas-Tsakos, Alexandros Tsakos

Mahmoud - Connecting south and north
Publisert 2009 av Henriette Hafsaas-Tsakos, Alexandros Tsakos

Λαλιμπέλα: Οι Άγιοι Τόποι της Αιθιοπίας
Publisert 2008 av Alexandros Tsakos, Henriette Hafsaas Tsakos

Norske musikere på eventyr i Sudan
Publisert 2008 av Henriette Hafsaas-Tsakos

Innberetning fra utgravningene på Bjorvollen 50s.
Publisert 2008 av Henriette Hafsaas Tsakos

Rescuing the Cultural Heritage and Preserving the Cultural Landscape - Natural Environment and National Territory in Sudan and Ethiopia
Publisert 2008 av Henriette Hafsaas Tsakos, Alexandros Tsakos

The Cultural Landscape of the Fourth Cataract in the Wake of the Merowe Dam
Publisert 2008 av Henriette Hafsaas Tsakos, Alexandros Tsakos

Nye funn fra årets feltkurs på Stend
Publisert 2008 av Henriette Hafsaas Tsakos

The Preservation of Cultural Heritage in the Sudan:Ethics of Salvage Archaeology and the Rehabilitation of Two Museums
Publisert 2008 av Henriette Hafsaas Tsakos, Alexandros Tsakos

Avaldsnes - Jakten på Kongsgården
Publisert 2008 av Henriette Hafsaas Tsakos

Kampen om Nilen
Publisert 2007 av Henriette Hafsaas

På sporet av Harald Hårfagres kongsgård? Arkeologiske forundersøkelser på Avaldsnes i 2006
Publisert 2007 av Henriette Hafsaas

Development and Resistance. The Case of the Merowe Dam and the Manasir
Publisert 2007 av Henriette Hafsaas

Cattle Pastoralists in a Multicultural Setting. The C-Group People in Lower Nubia 2500-1500 BCE
Publisert 2007 av Henriette Hafsaas

The Beginning of Food Production in a Global Perspective
Publisert 2007 av Henriette Hafsaas

The Kingdom of Kush – A Centre on the Periphery of the Bronze Age World System in Afro-Eurasia
Publisert 2007 av Henriette Hafsaas

Expressions of Identity during the Neolithic in Northern Sudan
Publisert 2007 av Henriette Hafsaas

Utgravninger i Sudan
Publisert 2007 av Henriette Hafsaas, Ida Heierland

Grave lokalt – Tenke Global. Identitet og kulturkontakt i Sudan
Publisert 2007 av Henriette Hafsaas

Mellom Egypt og Kush
Publisert 2006 av Henriette Hafsaas

Nødutgravninger i Manasirenes land
Publisert 2006 av Henriette Hafsaas

Pots and People in a Multicultural Setting. The C-Group People of Lower Nubia 2500-1500 BCE
Publisert 2006 av Henriette Hafsaas

Commodities from Fruit Trees in Palestine during the Bronze Age
Publisert 2006 av Henriette Hafsaas

Between Kush and Egypt: The C-Group People of Lower Nubia during the Second Intermediate Period
Publisert 2006 av Henriette Hafsaas

Cattle Pastoralists in a Multicultural Setting. The C-Group People of Lower Nubia 2500-1500 BCE
Publisert 2006 av Henriette Hafsaas

Past and Present in the Land of the Manasir
Publisert 2006 av Henriette Hafsaas