Profile picture for user jis

Jan Inge Sørbø

Professor

Institutt for sosialfag

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Fire store: Hulda Garborg, Gro Holm, Aslaug Vaa, Marie Takvam [ISBN 978-82-340-0754-5] 252s.
Publisert 2022 av Jan Inge Sørbø
Publisher: Det Norske Samlaget

Stemma og stilla i musikk og litteratur. Festskrift til Magnar Åm [ISBN 978-82-02-76109-7] 416s.
Publisert 2022 av Geir Petter Hjorthol, Helga Synnevåg Løvoll, Elizabeth Oltedal, Jan Inge Sørbø
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

Nynorsk litteraturhistorie [ISBN 978-82-521-8896-7] 680s.
Publisert 2018 av Jan Inge Sørbø
Publisher: Det Norske Samlaget

Arne Garborg. Frå bleike myr til alveland [ISBN 9788252188059] 343s.
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø
Publisher: Det Norske Samlaget

Til trøyst. Å gje språk for psykiske kriser [ISBN 9788252183108] 240s.
Publisert 2013 av Jan Inge Sørbø
Publisher: Det Norske Samlaget

Lyset frå fars ansikt : refleksjonar ved livets slutt [ISBN 9788252176193] 139s.
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø
Publisher: Det Norske Samlaget

Diktet lyser i kvelden. Dikt i utval. Oskar Stein Bjørlykke [ISBN 9788252175653] 175s.
Publisert 2009 av Jan Ove Ulstein, Jan Inge Sørbø, Per Olav Kaldestad
Publisher: Det Norske Samlaget

Ørneflukt og ormegard : ein biografi om Olav Aukrust [ISBN 978-82-521-7223-2] 295s.
Publisert 2009 av Jan Inge Sørbø
Publisher: Det Norske Samlaget

" - frels Christendommen fra Staten" : Søren Kierkegaard og dagens statskyrkjedebatt [ISBN 9788275472630] 111s.
Publisert 2007 av Jan Inge Sørbø

Kielland som melodramatikar [ISBN 8205337322] 156s.
Publisert 2005 av Jan Inge Sørbø
Publisher: Gyldendal Akademisk

Frå fjell til magma : linjer i nynorsk lyrikk [ISBN 8252164439] 190s.
Publisert 2004 av Jan Inge Sørbø
Publisher: Det Norske Samlaget

Hans Skjervheim : ein intellektuell biografi [ISBN 8252157203] 348s.
Publisert 2002 av Jan Inge Sørbø
Publisher: Det Norske Samlaget

Angen av bork og ein brennande einerbusk : om Alfred Hauges forfattarskap [ISBN 8205291373] 199s.
Publisert 2001 av Jan Inge Sørbø

Ei bøn for år 2000 og andre dikt av Alfred Hauge ; utval og etterord ved Jan Inge Sørbø [ISBN 82-05-27576-9] 73s.
Publisert 2000 av Jan Inge (red.) Sørbø

"Over dype svelg" : eit essay om Ronald Fangens aktualitet [ISBN 82-05-25418-4] 181s.
Publisert 1999 av Jan Inge Sørbø

Syn & segn [ISBN 82-521-4933-2] 384s.
Publisert 1997 av Jan Inge (red.) Sørbø

Høstet på himlens skråninger : sju essay om Arnold Eidslott 104s.
Publisert 1996 av Jan Inge Sørbø

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Kulturelt sjølvmord? Skjervheim og postmodernismen
Publisert 2022 av Jan Inge Sørbø

I livsens lundar. Debutromanen til Matias Orheim
Publisert 2022 av Jan Inge Sørbø

Stilla, torevêret og rugda sitt språk: Musikken i Vesaas' Fuglane
Publisert 2022 av Jan Inge Sørbø

Meininga i mellomromma: Ei innleiing
Publisert 2022 av Geir Petter Hjorthol, Helga Synnevåg Løvoll, Elizabeth Oltedal, Jan Inge Sørbø

Å lesa Brev til lyset
Publisert 2020 av Jan Inge Sørbø

Skjønnlitteratur og terapi
Publisert 2019 av Jan Inge Sørbø

Skriftkultur og danning. Kva har den nynorske skjønnlitteraturen hatt å seia for danning og identitet?
Publisert 2019 av Jan Inge Sørbø

I Vinjes forspor?
Publisert 2017 av Jan Inge Sørbø

Å gje menneske stemme. Humaniora og humanitet.
Publisert 2017 av Jan Inge Sørbø

‘Theatre as an eye-opener’: how theatre may contribute to knowledge about living close to persons with dementia
Publisert 2016 av Eva Gjengedal, Else Lykkeslet, Wigdis Helen Sæther, Jan Inge Sørbø

Teater som danning i helseprofesjonene
Publisert 2016 av Wigdis Helen Sæther, Jan Inge Sørbø, Eva Gjengedal, Else Lykkeslet

Livsverd og livsdrama
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø, Wigdis Helen Sæther, Eva Gjengedal, Else Lykkeslet

Når utdanninga trugar danninga: Gjensyn med Hellesnes i målingane si tid
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø

Ronald Fangen und die Abwehr der Barbarei
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø

Ronald Fangen og vernet mot barbariet
Publisert 2014 av Jan Inge Sørbø

Dialog eller konfrontasjon? : litteratur og religion
Publisert 2014 av Jan Inge Sørbø

Tap av språk ved psykose
Publisert 2014 av Jan Inge Sørbø, Nina Iren Måseidvåg

Brightness in dark places’ : theatre as an arena for communicating life with dementia
Publisert 2014 av Eva Gjengedal, Else Lykkeslet, Jan Inge Sørbø, Wigdis Helen Sæther

Materialitet, makt og mening / Det som sitter i veggene
Publisert 2013 av Jan Inge Sørbø, Eva Gjengedal, Else Lykkeslet, Wigdis Helen Sæther

Salmediktaren Jens Zetlitz
Publisert 2013 av Jan Inge Sørbø

"Lysets herolder fødes i mørket". Litterær korsteologi
Publisert 2013 av Jan Inge Sørbø

Diktverkets etterliv : om Voluspá og Erling Kittelsen
Publisert 2013 av Jan Inge Sørbø

Eit språk før nullpunktet
Publisert 2012 av Jan Inge Sørbø

Om den saa skal føre til Helvede
Publisert 2011 av Jan Inge Sørbø

Om det saa skal føre til Helvede
Publisert 2011 av Jan Inge Sørbø

"Stå midt i skinongjo". Om vaksenlyrikken til Oskar Stein Bjørlykke
Publisert 2009 av Jan Ove Ulstein, Jan Inge Sørbø

De forente statistikeres triumfvogn
Publisert 2009 av Jan Inge Sørbø

Hardt pressa steinar
Publisert 2009 av Jan Inge Sørbø

Kunnskap og danning : rett og slett
Publisert 2008 av Jan Inge Sørbø

Bibelsk tid - okkupasjonstid - evig tid : om "Alverdens urostiftere"
Publisert 2008 av Jan Inge Sørbø

Aukrust - lyrikkens "ganz Andere"?
Publisert 2008 av Jan Inge Sørbø

Guds fottrinn : identitet og differens som litterære kategorier
Publisert 2007 av Jan Inge Sørbø

Reparasjon eller kommunikasjon? : pasient og behandlar i filosofisk perspektiv
Publisert 2007 av Jan Inge Sørbø

Fangen vs. Hallesby revisited : nokre refleksjonar om kristendom og kultur
Publisert 2007 av Jan Inge Sørbø

I lyset frå Bach Eidslotts dikt og musikken
Publisert 2006 av Jan Inge Sørbø

Røynsler med biografien
Publisert 2005 av Jan Inge Sørbø

Bønder mellom topologi og topografi
Publisert 2005 av Jan Inge Sørbø

Hans Skjervheim og pedagogikkens tredje
Publisert 2004 av Jan Inge Sørbø

Innledende essay
Publisert 2004 av Jan Inge Sørbø

Aasen og den forseinka romantikken
Publisert 2003 av Jan Inge Sørbø

Hans Skjervheim på direkten
Publisert 2002 av Jan Inge Sørbø

Kielland - bortanfor realismen
Publisert 2002 av Jan Inge Sørbø

Ronald Fangens romankunst i lys av Bakhtins polyfoniteori
Publisert 2002 av Jan Inge Sørbø

Del-ålmentet og den nynorske romantikken : replikk til Idar Steigane
Publisert 2002 av Jan Inge Sørbø

Gud - hu, ikkje tenkje på Gud
Publisert 2001 av Jan Inge Sørbø

Mannen, tida og verket
Publisert 2000 av Jan Inge Sørbø, Helge Nordahl, Asbjørn Aarnes

Tekst og livstolking
Publisert 2000 av Jan Inge Sørbø

Etterord
Publisert 2000 av Jan Inge Sørbø

Jesus i norsk litteratur
Publisert 2000 av Jan Inge Sørbø, Nils Aksel Røsæg, Lars Østnor

Kielland som melodramatikar
Publisert 1999 av Jan Inge Sørbø, Hans H. Skei

Svein Ellingsen og salmens tider : etterord
Publisert 1999 av Jan Inge Sørbø

Kva kjenneteiknar ein god salme?
Publisert 1999 av Jan Inge Sørbø

En hemmelig forståelse : forord til Thomas Hestvolds utstilling, Sølvberget oktober 1999
Publisert 1999 av Jan Inge Sørbø

Kielland som melodramatikar
Publisert 1999 av Jan Inge Sørbø, Hans H. Skei

Musikk og forteljing
Publisert 1999 av Jan Inge Sørbø

Den fyrste redaktøren
Publisert 1999 av Berge Ragnar Furre, Arve Solstad, Olav Kobbeltveit, Jan Inge Sørbø, Francis Sejersted, steinar Hansson, Kari Trædal Thoresen, Christina Jutterstrøm, Kjell Gjerseth, Sven Erik Omdal

Metaforikk, motiv og stil i kongelitteraturen
Publisert 1998 av Jan Inge Sørbø, Egil Børre Johnsen, Trond Berg Eriksen

Filosofiske essay i samtida
Publisert 1998 av Jan Inge Sørbø, Egil Børre Johnsen, Trond Berg Eriksen

Treet som gjev kunnskap
Publisert 1998 av Jan Inge Sørbø, Helge S. Kvanvig

Skjønnlitteratur som Bibel-resepsjon
Publisert 1997 av Jan Inge Sørbø, Tor Johan S. Grevbo

Ronald Fangen og det litterære hegemoniet : kulturradikalisme, modernisme og "den annen front"
Publisert 1997 av Jan Inge Sørbø

Kiosken på Bjørke og det kapitalistiske trugsmålet
Publisert 1997 av Jan Inge Sørbø

Portalen til nynorsk-lyrikken : om Ivar Aasens lyrikk
Publisert 1997 av Jan Inge Sørbø, Geir Hjorthol

Himmelske dagar - utan kritikk : Lillehammer-OL og den offentlege debatten
Publisert 1997 av Jan Inge Sørbø

Mexico: Frå sør i Nord(-Amerika) til nord i Sør (-Amerika)
Publisert 1996 av Jan Inge Sørbø

Gro og Anne, eller Gro og dei andre?
Publisert 1996 av Johann Roppen, Tore Østby, Arve Stallvik, Johan Votvik, Jan Inge Sørbø

The meaning of place : urban and rural themes in Garborg
Publisert 1996 av Jan Inge Sørbø, Wendy Griswold, Fredrik Engelstad

Dante vil gjerne snakke med deg : fire plan hos Georg Johannesen
Publisert 1996 av Jan Inge Sørbø, Arnfinn Åslund

Språkvitskapen på 1700-talet : eit grunnlag for Ivar Aasen
Publisert 1996 av Odd Monsson, Jan Inge Sørbø

Helsestellet og individet
Publisert 1996 av Jan Inge Sørbø

Portalen til nynorsk-lyrikken : om Ivar Aasens lyrikk
Publisert 1996 av Jan Inge Sørbø

Bøkene i bedehusland
Publisert 1995 av Jan Inge Sørbø

Det vi diktar opp skal bli sannare enn røynsle : om Kjartan Fløgstads lyrikk
Publisert 1995 av Jan Inge Sørbø

"Til deg du hei og bleike myr" : staden i Garborgs forfattarskap
Publisert 1995 av Jan Inge Sørbø

Frå firfald til einfald
Publisert 1995 av Jan Inge Sørbø

Kultur og natur - ein naudsynt einskap : om Gregory Bateson
Publisert 1995 av Tor-Johan Ekeland, Jan Inge Sørbø

Postmann Pat, postmodernismen og parkeringsvaktene
Publisert 1994 av Jan Inge Sørbø

Med Tolstoj til Time : Garborg som formidlar
Publisert 1994 av Jan Inge Sørbø

Frå organisert interesse til marknadskamp
Publisert 1994 av Gunnar Stave, Jan Inge Sørbø

Anna

Litteratursalong i løa
Publisert 2022 av Marie Nedregotten Sørbø, Jan Inge Sørbø

Kvifor blir kvinnelege forfattarar omtala som mindre enn mannlege?
Publisert 2022 av Jan Inge Sørbø

Treng vi eit nytt språk for medisinsk praksis?
Publisert 2022 av Jan Inge Sørbø

Krig og poesi
Publisert 2022 av Jan Inge Sørbø

Er ytringsfridommen truga? Om digital analfabetisme og ytringsfridom.
Publisert 2022 av Jan Inge Sørbø

Arven etter Georg Johannesen
Publisert 2022 av Jan Inge Sørbø

Når det liberale vert totalitært
Publisert 2022 av Jan Inge Sørbø

Å krjupa inn i litteraturen
Publisert 2022 av Jan Inge Sørbø

Ei bøn til statsministeren
Publisert 2022 av Jan Inge Sørbø

Staten som religiøs kontrollør
Publisert 2022 av Jan Inge Sørbø

Lyset frå lesinga
Publisert 2022 av Jan Inge Sørbø

Skriving som syng
Publisert 2022 av Jan Inge Sørbø

Noveller med saltsmak
Publisert 2022 av Jan Inge Sørbø

Ytringsfridom på billegsal
Publisert 2022 av Jan Inge Sørbø

Lucia på pressekonferanse
Publisert 2021 av Jan Inge Sørbø

Det digitale paradiset
Publisert 2021 av Jan Inge Sørbø

Stille stunder og karneval
Publisert 2021 av Jan Inge Sørbø

Lett og grundig om 1800-talet
Publisert 2021 av Jan Inge Sørbø

Bokstavtru opprørar
Publisert 2021 av Jan Inge Sørbø

Totalitære tendensar
Publisert 2021 av Jan Inge Sørbø

Er det for mange utlendingar i norsk akademia?
Publisert 2021 av Jan Inge Sørbø

Lettfatteleg og presis danningsreise frå Rune Slagstad
Publisert 2021 av Jan Inge Sørbø

Å måla born med norsk tommestokk
Publisert 2021 av Jan Inge Sørbø

Med kall frå Platon og Jesus
Publisert 2021 av Jan Inge Sørbø

Liberal kannibalisme
Publisert 2020 av Jan Inge Sørbø

Administrative sanksjonar
Publisert 2020 av Jan Inge Sørbø

Vitenskapen og Melodi Grand Prix
Publisert 2020 av Jan Inge Sørbø

Innovasjon eller repetisjon
Publisert 2020 av Jan Inge Sørbø

Snorres bilete av Olav den heilage
Publisert 2020 av Jan Inge Sørbø

Ytringsrom og tillit
Publisert 2020 av Jan Inge Sørbø

Heile folket i aktivitet
Publisert 2020 av Jan Inge Sørbø

Idol og ideologiar - Fangens aktualitet
Publisert 2020 av Jan Inge Sørbø

Avgrunn eller Gudsrike - Ronald Fangens livskamp
Publisert 2020 av Jan Inge Sørbø

Splitting i sentrum
Publisert 2020 av Jan Inge Sørbø

Vitskapen og Melodi Grand Prix
Publisert 2020 av Jan Inge Sørbø

Når fortida opnar seg
Publisert 2020 av Jan Inge Sørbø

Noen må tro i mørket
Publisert 2020 av Jan Inge Sørbø

Frykten er din venn
Publisert 2020 av Jan Inge Sørbø

Hylling og kritikk
Publisert 2020 av Jan Inge Sørbø

Utvalet til utvala
Publisert 2020 av Jan Inge Sørbø

Romantikk eller opplysning? Wergelands didaktiske dikt som innfallsvinkel.
Publisert 2019 av Jan Inge Sørbø

Kvinnerom i nynorskland
Publisert 2019 av Jan Inge Sørbø

Ormegard og ørneflukt - det høge, det låge og det heilage.
Publisert 2019 av Jan Inge Sørbø

Ord som flyg over vatnet. Terapi og skjønnlitteratur
Publisert 2019 av Jan Inge Sørbø

Nytt år, ny budsjettpine
Publisert 2019 av Jan Inge Sørbø

Apokalypse no
Publisert 2019 av Jan Inge Sørbø

Samtale med Oskar Stein Bjørlykke
Publisert 2019 av Jan Inge Sørbø

Ein salme om synda
Publisert 2019 av Jan Inge Sørbø

Dagen som kulturavis
Publisert 2019 av Jan Inge Sørbø

Jon Hellesnes fyller 80 år
Publisert 2019 av Jan Inge Sørbø

Eit spørsmål om tid
Publisert 2019 av Jan Inge Sørbø

Skal vi lysa krig mot Iran
Publisert 2019 av Jan Inge Sørbø

Makt og avmakt
Publisert 2019 av Jan Inge Sørbø

Stillfarande og sterkt. Melding av Hans-Magnus Ystgaard: Den tause sønnen
Publisert 2019 av Jan Inge Sørbø

Eit sommareventyr
Publisert 2019 av Jan Inge Sørbø

Farlege tankesmier
Publisert 2019 av Jan Inge Sørbø

Tor-Johan Ekeland -- en tenker i en trengselstid
Publisert 2019 av Irene Hetlevik, Linn Okkenhaug Getz, Thor Eirik Eriksen, Jan Inge Sørbø, Elling Ulvestad, Arne Johan Vetlesen, Anna Luise Kirkengen

Merke etter liv. Om Torborg Nedreaas og Marie Takvam. Samtale med Irene Iversen og Jan Inge Sørbø. Ledet av Anemari Neple.
Publisert 2019 av Anemari Neple, Jan Inge Sørbø, Irene Iversen

Julefred - utan mikrofon i skjul
Publisert 2018 av Jan Inge Sørbø

"Mitt landskap lot seg ikke tegne".Om Arnold Eidslott (1926 -2018).
Publisert 2018 av Jan Inge Sørbø

Finst nynorsk litteratur?
Publisert 2018 av Jan Inge Sørbø

Morgonmenneske og modernistar
Publisert 2018 av Jan Inge Sørbø

Geispar løvene?
Publisert 2018 av Jan Inge Sørbø

Pustepause i fusjonsraseriet
Publisert 2018 av Jan Inge Sørbø

Nynorsk litteratur . mellom bakkar og berg
Publisert 2018 av Jan Inge Sørbø

Nynorskens fornyarar. Om nynorsk litteraturhistorie
Publisert 2018 av Jan Inge Sørbø

Nynorsk Litteraturhistorie, digital utgåve (På Allkunne.)
Publisert 2018 av Jan Inge Sørbø, Per Magne Finnanger Sandsmark

Om Nynorsk Litteraturhistorie
Publisert 2018 av Jan Inge Sørbø

Den raude fare
Publisert 2018 av Jan Inge Sørbø

Det umisselege
Publisert 2018 av Jan Inge Sørbø

Nynorsk Litteraturhistorie
Publisert 2018 av Jan Inge Sørbø

Linjer i nynorsk litteraturhistorie
Publisert 2018 av Jan Inge Sørbø

Nynorsk lyrikk i norsk litteraturhistorie
Publisert 2018 av Jan Inge Sørbø

Bålet på tundraen har sluknet
Publisert 2018 av Jan Inge Sørbø

Nynorsk litteraturhistorie og den historiske romanen
Publisert 2018 av Jan Inge Sørbø

Frå støylen via smeltehallen til finn.no
Publisert 2018 av Jan Inge Sørbø

Nynorsk litteraturhistorie i lys av Vinje
Publisert 2018 av Jan Inge Sørbø

Arnold Eidslott
Publisert 2018 av Jan Inge Sørbø

Olav H. Hauges Dropar i austavind
Publisert 2018 av Jan Inge Sørbø, Anemari Neple

Aasmund Olavsson Vinje år
Publisert 2018 av Jan Inge Sørbø

Nynorsk litteratur i den norske kanon
Publisert 2018 av Jan Inge Sørbø

Hatretorikk og humanitet
Publisert 2018 av Jan Inge Sørbø

Ein reisande i vers og satire
Publisert 2018 av Jan Inge Sørbø

Omkamp om rettstryggleiken
Publisert 2018 av Jan Inge Sørbø

Vi er alle sosialdemokratar
Publisert 2018 av Jan Inge Sørbø

Lyrikksalong. Olav H. Hauge: Dropar i austavind
Publisert 2018 av Anemari Neple, Jan Inge Sørbø

Tanke-ansatser og veivisere (Oppsummering av konferanse)
Publisert 2017 av Jan Inge Sørbø

Sjå det i augo
Publisert 2017 av Jan Inge Sørbø

"Slavar av pulsklokka" - nåden i eit nådelaust samfunn
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland, Jan Inge Sørbø

Nåde i vår tid
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland, Jan Inge Sørbø

Nåden i eit nådelaust samfunn
Publisert 2017 av Tor Johan Ekeland, Jan Inge Sørbø

Elefantar i rommet
Publisert 2017 av Jan Inge Sørbø

Orda i vald
Publisert 2017 av Jan Inge Sørbø

Vik falske venn
Publisert 2017 av Jan Inge Sørbø

Arme Riddarar
Publisert 2017 av Jan Inge Sørbø

Stolt over Norges flag
Publisert 2017 av Jan Inge Sørbø

Vitskap i skotlina
Publisert 2017 av Jan Inge Sørbø

Verdiar som raudt kort
Publisert 2017 av Jan Inge Sørbø

Støre er mannen
Publisert 2017 av Jan Inge Sørbø

Retten til å bli krenka
Publisert 2017 av Jan Inge Sørbø

Verdiar i krise: Ekteparet Vesaas
Publisert 2017 av Anemari Neple, Jan Inge Sørbø

Landet Potu
Publisert 2016 av Jan Inge Sørbø

Berre ein handverkar
Publisert 2016 av Jan Inge Sørbø

Politikk på sandgrunn
Publisert 2016 av Jan Inge Sørbø

Konservatismens død
Publisert 2016 av Jan Inge Sørbø

Ytringsrom og sjikane
Publisert 2016 av Jan Inge Sørbø

Brotet med folket
Publisert 2016 av Jan Inge Sørbø

Realisme og håp
Publisert 2016 av Jan Inge Sørbø

Pressen – den fjerde statsmakt eller mikrofonstativ for forvaltningen og den politiske eliten
Publisert 2016 av Jan Inge Sørbø

Kierkegaards Sygdommen til Døden og det nådelause samfunnet
Publisert 2016 av Jan Inge Sørbø

Å finna eit språk for sjukdom
Publisert 2016 av Jan Inge Sørbø

Til bords vi sat
Publisert 2016 av Jan Inge Sørbø

Destruktiv kreativitet
Publisert 2016 av Jan Inge Sørbø

Enkle oppskrifter som problem
Publisert 2016 av Jan Inge Sørbø

Kvalitet i russefeiringa
Publisert 2016 av Jan Inge Sørbø

Vondskapstyranniet
Publisert 2016 av Jan Inge Sørbø

Høies nedleggingsplan
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø

Medlidelse, medlidenhet, ømhet
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø

Ut i eventyret. Om Hauges Cleng Peerson-romanar.
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø

Overgangar i Alfred Hauges forfattarskap.
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø

Tradisjon eller barbari? Om Carl Fredrik Engelstads forståing av kulturarbeid
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø

Eg såg gull der dei såg gråstein. Hauge som vestlandsforfattar.
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø

Noreg som atommakt
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø

Biografiens tilbakekomst?
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø

Arne Garborg
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø

Det evige sekund
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø

Det uvanlege har oppsøkt meg.
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø

"All verden er en scene"
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø, Eva Gjengedal, Wigdis Helen Sæther, Else Lykkeslet

Lansering av Arne Garborg: Frå bleike myr til alveland
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø

Lidelsens veier er også kjærlighetens veier
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø

Pilgrimsmotivet hos Alfred Hauge
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø

Utlån som tjuveri
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø

Det uvanlege har oppsøkt meg. Alfred Hauge 100 år.
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø

Humor og medliding. Alfred Hauge 100 år
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø

Satire som sensur
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø

Rogalandskvadet (Om Alfred Hauges Århundre-serie)
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø

Estetisk om liding
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø

Kierkegaards concept of despair and the battered self.
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø

Tradisjonen er sanninga
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø

Lidelsens veier er også kjærlighetens veier
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø

Alfred Hauge og det lidande mennesket
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø

Angen av bork og ein brennande einerbusk. Det lokale og universale hos Alfred Hauge
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø

Frå synd til brukarorientering
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø

Frå alvor til gode opplevingar
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø

Uakseptabel tortur i NATO
Publisert 2015 av Jan Inge Sørbø

Alkohol-moralistae
Publisert 2014 av Jan Inge Sørbø

Garborg og Fløgstad
Publisert 2014 av Jan Inge Sørbø

Lojalitet - til kven?
Publisert 2014 av Jan Inge Sørbø

Til trøyst. Om skjønnlitteratur og diagnostikk
Publisert 2014 av Jan Inge Sørbø

Innføring i vitskapsteori
Publisert 2014 av Jan Inge Sørbø

I krysspress. Om ulike lojalitetar i profesjonsetikken
Publisert 2014 av Jan Inge Sørbø

Husmannsliv og utvandring
Publisert 2014 av Jan Inge Sørbø

Framtidas skule mellom danning og instrumentalisme
Publisert 2014 av Jan Inge Sørbø

Doktorgradsstudium i helse- og sosialfag
Publisert 2014 av Kåre Heggen, Stål Bjørkly, Tor-Johan Ekeland, Eva Gjengedal, Else Lykkeslet, Jan Inge Sørbø

Diagnose eller diktning
Publisert 2014 av Jan Inge Sørbø

Helsestell for dei friske
Publisert 2014 av Jan Inge Sørbø

Dei gamle fjell
Publisert 2014 av Jan Inge Sørbø

Sommarfuglar og IQ-testar Om språkleg smitte i barnehagen
Publisert 2014 av Jan Inge Sørbø

Petter Dass Liten panegyrikk
Publisert 2014 av Jan Inge Sørbø

Tillit og mistillit
Publisert 2014 av Jan Inge Sørbø

Den akademiske komedien
Publisert 2014 av Jan Inge Sørbø

Forsvar for det halvgode
Publisert 2014 av Jan Inge Sørbø

Påminning: Guantamano
Publisert 2014 av Jan Inge Sørbø

Læraren som kontorist
Publisert 2014 av Jan Inge Sørbø

Idealistens store dag
Publisert 2014 av Jan Inge Sørbø

Utanfor den raude løparen
Publisert 2014 av Jan Inge Sørbø

Store stunder i media
Publisert 2014 av Jan Inge Sørbø

Baksida av medaljane
Publisert 2014 av Jan Inge Sørbø

Robuste løysingar
Publisert 2014 av Jan Inge Sørbø

"Me syngja skal den nye song". Fornorskinga av salmeskatten 30s.
Publisert 2013 av Anders Aschim, Elizabeth Oltedal, Per Halse, Ketil Grøtting, Henny Marie Koppen, Svein Hunnes, Jan Inge Sørbø, Birger Løvlie

I anbodsland
Publisert 2013 av Jan Inge Sørbø

Abortdebatten er ikkje over
Publisert 2013 av Jan Inge Sørbø

Den nye klassekampen
Publisert 2013 av Jan Inge Sørbø

Søt musikk eller kakafoni? Språk og realitetar i Samhandlingsreforma
Publisert 2013 av Jan Inge Sørbø

Nye idear og gamle mistak
Publisert 2013 av Jan Inge Sørbø

Dei store linjene
Publisert 2013 av Jan Inge Sørbø

Ivar Aasen om Aasen-mytene
Publisert 2013 av Jan Inge Sørbø

Måling utan meining
Publisert 2013 av Jan Inge Sørbø

Danse med al Quaida? Nei takk
Publisert 2013 av Jan Inge Sørbø

To enkle inngrep
Publisert 2013 av Jan Inge Sørbø

Styring og kontroll
Publisert 2013 av Jan Inge Sørbø

Vårens vakraste eventur
Publisert 2013 av Jan Inge Sørbø

Fri oss frå skorpionane
Publisert 2013 av Jan Inge Sørbø

Søren Kierkegaard og måling av kunnskap
Publisert 2013 av Jan Inge Sørbø

Gløymer motstanden når medvinden kjem
Publisert 2013 av Jan Inge Sørbø

"Det fødes barn i alle hjem"
Publisert 2012 av Jan Inge Sørbø

Juks i miljørekneskapen
Publisert 2012 av Jan Inge Sørbø

Pårørende til personer med demenssykdom : kunst som refleksjonsgrunnlag for erkjennelse
Publisert 2012 av Eva Gjengedal, Else Lykkeslet, Jan Inge Sørbø, Wigdis Helen Sæther

Ytringsfridom i helseforetaka
Publisert 2012 av Jan Inge Sørbø

Journalistisk brutalitet
Publisert 2012 av Jan Inge Sørbø

Skjervheims positivismekritikk og dagens evidensbasering
Publisert 2012 av Jan Inge Sørbø

Vakt dykk for for fråfallet
Publisert 2012 av Jan Inge Sørbø

Smalspora etikk
Publisert 2012 av Jan Inge Sørbø

For mykje pengar til helse
Publisert 2012 av Jan Inge Sørbø

Nobelprisen til Jagland
Publisert 2012 av Jan Inge Sørbø

Light in dark places : theatre as an arena for reflection for relatives of persons with dementia
Publisert 2012 av Eva Gjengedal, Else Lykkeslet, Jan Inge Sørbø, Wigdis Helen Sæther

I pedagogisk lysglans
Publisert 2012 av Jan Inge Sørbø

Metaphor and philosophy
Publisert 2012 av Jan Inge Sørbø

Kor mykje folkehelse
Publisert 2012 av Jan Inge Sørbø

Den rette angeren
Publisert 2012 av Jan Inge Sørbø

Nisjeparti? Ja takk
Publisert 2012 av Jan Inge Sørbø

Kva ville du med livet ditt, Olav Aukrust?
Publisert 2012 av Jan Inge Sørbø

Arven frå Nansen
Publisert 2012 av Jan Inge Sørbø

Nyskapande dansk litteraturhistorie
Publisert 2011 av Jan Inge Sørbø

Tre perspektiv på psykisk arbeid: -Kvalitet, filosofi og skjønnlitteratur
Publisert 2011 av Jan Inge Sørbø

Ansiktsnær etikk og varsling
Publisert 2011 av Jan Inge Sørbø

Lyset frå fars ansikt. Om livets sluttfase
Publisert 2011 av Jan Inge Sørbø

Lyset frå fars ansikt. OM omsorg i livets sluttfase
Publisert 2011 av Jan Inge Sørbø

Kulturelle forklaringar på valdtekt
Publisert 2011 av Jan Inge Sørbø

Ubehaget i økonomien
Publisert 2011 av Jan Inge Sørbø

Skyfri helsehimmel
Publisert 2011 av Jan Inge Sørbø

I Folke-Heimen
Publisert 2011 av Jan Inge Sørbø

Forfattarens sorg. Melding av Roland Barthes: Sorgens dagbok
Publisert 2011 av Jan Inge Sørbø

No kjem mastene
Publisert 2011 av Jan Inge Sørbø

Abdisert opposisjon
Publisert 2011 av Jan Inge Sørbø

Bullshit i norske farvatn
Publisert 2011 av Jan Inge Sørbø

På blogg of i tog
Publisert 2011 av Jan Inge Sørbø

Ansiktslaus etikk
Publisert 2011 av Jan Inge Sørbø

Garborg på listetoppen
Publisert 2011 av Jan Inge Sørbø

Arne Garborgs ¨hemn
Publisert 2011 av Jan Inge Sørbø

Stopp tjuvane
Publisert 2011 av Jan Inge Sørbø

Hans Skjervheim - midtens tenkjar
Publisert 2011 av Jan Inge Sørbø

Wergelands språk frå ei skuff. Melding av Sindre Hovdenakk og Leif Høghaug: Skrift og strid. Essay om Henrik Rytter
Publisert 2011 av Jan Inge Sørbø

Salmer om eksistensen : bokmelding av "Ekornet og den vaklevorne brua" av Mona Høvring
Publisert 2011 av Jan Inge Sørbø

Terapi for alt : bokmelding av "Den terapeutiske kultur" av Ole Jacob Madsen
Publisert 2011 av Jan Inge Sørbø

Lyset frå fars ansikt
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Overgang fra en kulturell til en politisk forståelse av dannelse?
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Om nyare salmedikting
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Abdisert opposisjon
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Ansiktslaus etikk
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Om <i>Lyset frå fars ansikt</i>
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Ei bru til trua
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Bestemor i kø
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Mot: Tjukk mann på kur
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Satire i dårl­eg l­u­ft : bokmelding av "Den evige fred" av Arild Rein
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Flyta­nde Tudor : bokmelding av "Ulvetid" av Hilary Mantel
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Mot nye kontinent : bokmelding av "Det fjer­d­e kontinentet. Es­s­ay­s­ om­ Am­er­ica og and­r­e fr­em­m­ed­e fenom­ener­" av Gisle Selnes
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Mot: Elefanten i Dagbladet
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

- Kva vil du med livet ditt, Jan Inge Sørbø?
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Over og under realismen : bokmelding
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

KrF på prøve
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Gjerningsord i media
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Mot: Biologiens triumtog
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Mot: Smørhavn og Rysjedalsvik
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Å vite at nokon veit : bokmelding av "Etter Sofia" av Øystein Lønn
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Ideologikritikk med slegge : bokmelding av "Knausgård-koden. Et ideologi-kritisk essay" av Eivind Tjønneland
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Mot: Intimitet, tyranni og Knausgård
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Mot: Haydn på reisegrammofon
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Mot: Tilbake til teklipperen?
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Mot: Bøker for alt
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

"Vi visste ikkje"
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Dei gyldne augeblinkane
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Når gamle foreldre dør
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Ira­ns Da­nt­e : bokmelding av "I vinens speil. 100 u­tva­lgte dikt" av Hafez
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Frå Hvalstad­ ti­l Hi­mmler : bokmelding av "Med­ pen­n­ og­ pistol. En­ biog­rafi om politimin­ister Jon­as Lie" av Be­rnt Rougthve­dt
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Å få stemma tilbake : bokmelding av "Skuggen og dronninga" av Lars Amund Vaage
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Ukritisk NAV-kritikk
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Refleksjonar ved livets slutt
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Samtalar med stilla
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Om sorg og omsorg
Publisert 2010 av Jan Inge Sørbø

Den burtkomne Faderen i dagens strid
Publisert 2009 av Jan Inge Sørbø

"Vi kritiserer ikke ..." : merknad til danningsutvalet si innstilling
Publisert 2009 av Jan Inge Sørbø

Bjørlykke som lyrikar
Publisert 2009 av Jan Inge Sørbø

Mot: Torpedo med nisselue
Publisert 2009 av Jan Inge Sørbø

Mot: Ein smule filosofi
Publisert 2009 av Jan Inge Sørbø

Mot: Ein gammal salme
Publisert 2009 av Jan Inge Sørbø

Mot: Éi heilag, allmenn kyrkje ...
Publisert 2009 av Jan Inge Sørbø

Mot: Livsens og dødens nøklar
Publisert 2009 av Jan Inge Sørbø

Mot: Für Touristen
Publisert 2009 av Jan Inge Sørbø

Mot: Danning og pene manerer
Publisert 2009 av Jan Inge Sørbø

Mot: Veljarforakten
Publisert 2009 av Jan Inge Sørbø

Mot: ... er et mektig våpen
Publisert 2009 av Jan Inge Sørbø

Mot : Filosof på tur
Publisert 2009 av Jan Inge Sørbø

Mot: Profeti eller samtale
Publisert 2009 av Jan Inge Sørbø

Bokmelding: Garborg tett på
Publisert 2009 av Jan Inge Sørbø

Forsvar for humanvitskapen som forsvar for mennesket : om Hans Skjervheim og K. E. Løgstrup
Publisert 2009 av Jan Inge Sørbø

Filosofiens plass
Publisert 2009 av Jan Inge Sørbø

Ein norsk Aristoteles : essayisten og antidogmatikaren Jon Hellesnes
Publisert 2009 av Atle Måseide, Jan Inge Sørbø

Olav Aukrust på ny - diktarkall, liding, lidenskap
Publisert 2009 av Jan Inge Sørbø

"Det er skolen som er åndssvak" : bokmelding av "Åndssvak! Et bidrag til sentralinstitusjonens og åndssvakeomsorgens historie" av Halvor Fjermeros
Publisert 2009 av Jan Inge Sørbø

Gruppebilete med dame : bokmelding av "Norges katolske hulder. Brev til Asbjørn Aarnes" av Anne-Lise Knoff
Publisert 2009 av Jan Inge Sørbø

Den engasjerte Vesaas : bokmelding av "Engasjement og eksperiment. Tarjei Vesaas' romaner Huset i mørkret, Signalet og Brannen" av Lisbeth P. Wærp
Publisert 2009 av Jan Inge Sørbø

Om Guds eksistens
Publisert 2008 av Jan Inge Sørbø

Så bann på det er sant
Publisert 2008 av Jan Inge Sørbø

Fotball og finans
Publisert 2008 av Jan Inge Sørbø

Medias valdsmonopol
Publisert 2008 av Jan Inge Sørbø

Mitt parti
Publisert 2008 av Jan Inge Sørbø

Pisa II
Publisert 2008 av Jan Inge Sørbø

Sørgmodig om Manuela
Publisert 2008 av Jan Inge Sørbø

Vond og brå død
Publisert 2008 av Jan Inge Sørbø

Under glasklokka
Publisert 2008 av Jan Inge Sørbø

Holl på!
Publisert 2008 av Jan Inge Sørbø

Rasisme berre for nordmenn?
Publisert 2008 av Jan Inge Sørbø

Å binda Fenrisulven
Publisert 2008 av Jan Inge Sørbø

Gode tider
Publisert 2008 av Jan Inge Sørbø

Salmebok 2008 : forslag til ny salmebok for Den Norske Kirke, del I
Publisert 2008 av Jan Inge Sørbø

Meg, meg, meg! : bokmelding av "Jeg" av Petter Normann Waage
Publisert 2008 av Jan Inge Sørbø

Mysteriet om quantum satis : om Ibsens Brand og Søren Kierkegaard
Publisert 2008 av Jan Inge Sørbø

Ideologen vs. komponisten : bokmelding av "Mellom triumf og tragedie : Geirr Tveitt - ein biografi" av Reidar Storaas
Publisert 2008 av Jan Inge Sørbø

Eros, språk og nasjon : Wergeland og Aukrust som tvillingsjeler
Publisert 2008 av Jan Inge Sørbø

Avmaktas talsmann : bokmelding av "Lyset fra nord. Et Snorre-album" av Asbjørn Aarnes
Publisert 2008 av Jan Inge Sørbø

Nynorskens kronprins : bokmelding av "Elias Blix. Ein betre vår ein gong" av Anders Aschim
Publisert 2008 av Jan Inge Sørbø

Fortvilingas frukter : bokmelding av "Tausheten og øyeblikket. Kierkegaard - Ibsen - Munch" av Hans Herlof Grelland
Publisert 2008 av Jan Inge Sørbø

Blankpussa Bondestudentar
Publisert 2007 av Jan Inge Sørbø

Hip hip Hurra : bokmelding av "Fra Høgskule til Universitet" av Leif Erik Eriksen
Publisert 2007 av Jan Inge Sørbø

Skrivekunst og nostalgi : bokmelding av "Landsgymnaset" av Gudleiv Forr og Helge Vold (red.)
Publisert 2007 av Jan Inge Sørbø

Av­slø­ring og til­slø­ring : bokmelding av Roy Jacobsen "Marions slør"
Publisert 2007 av Jan Inge Sørbø

Kristensosialist i Nobel-klasse : bokmelding av Sturle Kojen "Johan Falkberget. Forteller og stridsmann"
Publisert 2007 av Jan Inge Sørbø

"Hele bygningen har gift i sig" : Søren Kierkegaards kyrkjekritikk - i dag
Publisert 2007 av Jan Inge Sørbø

Filosof mot folkekirka
Publisert 2007 av Jan Inge Sørbø

Kulturkonservatismens klagesong
Publisert 2007 av Jan Inge Sørbø

Gripande, med stor forklaringskraft : bokmelding av Trond Tendø Jacobsen "Kjente jeg deg? En bok om Rolf Jacobsen"
Publisert 2007 av Jan Inge Sørbø

Høyvogner og handlevogner : bokmelding av Helge Torvund "Alt er høy"
Publisert 2007 av Jan Inge Sørbø

Kropp og død i pedagogikken
Publisert 2007 av Jan Inge Sørbø

Filosofen og ein fallande stein
Publisert 2007 av Jan Inge Sørbø

Det liberale dilemma og folkehøgskolen
Publisert 2006 av Jan Inge Sørbø

Det liberale dilemma og folkehøgskolen
Publisert 2006 av Jan Inge Sørbø

Sande i lys og mørke : bokmelding av "Jakob Sande : liv, dikting" av Ove Eide
Publisert 2006 av Jan Inge Sørbø

Biografiens oppstandelse
Publisert 2006 av Jan Inge Sørbø

Positivsmekritikk, biografien - og Hans Skjervheim
Publisert 2006 av Jan Inge Sørbø

Taust, rystande : bokmelding av "Et siste ansikt" av Arne Lygre
Publisert 2006 av Jan Inge Sørbø

"La oss samles i beskjemmelse" : bokmelding av "Farvel til litteraturvitenskapen" av Erling Aadland
Publisert 2006 av Jan Inge Sørbø

Mannen under månen : bokmelding av "Krattet på badet" av Einar Økland
Publisert 2006 av Jan Inge Sørbø

Mitt milde raseri : bokmelding av "Mitt milde vesen" av Brit Bildøen
Publisert 2006 av Jan Inge Sørbø

Filosofiske stubbar : bokmelding av "Råka av røyndom" av Asbjørn Aarnes
Publisert 2006 av Jan Inge Sørbø

Den engelske Ibsen : bokmelding av "Henry Gibson/Henrik Ibsen" av Tore Rem
Publisert 2006 av Jan Inge Sørbø

Bokmelding av "Litteraturen og det hellige" av Ole Davidsen (red.)
Publisert 2006 av Jan Inge Sørbø

Ein stadig meir påakta forfattarskap
Publisert 2006 av Jan Inge Sørbø

Mellom Kingo og Kafka
Publisert 2006 av Jan Inge Sørbø

Kielland vs. Oftedal
Publisert 2006 av Jan Inge Sørbø

Georg Johannesen
Publisert 2005 av Jan Inge Sørbø

Når ting får taket på oss : bokmelding av "Statusjag" av Alain de Botton
Publisert 2005 av Jan Inge Sørbø

Lyrisk og levande frå Orten : bokmelding av "Vegen til Neverland" av Øystein Orten
Publisert 2005 av Jan Inge Sørbø

Gripande om mor og far : bokmelding av "Mors og fars historie" av Edvard Hoem
Publisert 2005 av Jan Inge Sørbø

Essayistisk tyrefektning : bokmelding av "Tyrefekting" Solveig Aareskjold
Publisert 2005 av Jan Inge Sørbø

Knudahei-brev i ny drakt : omtale av nyredigering av Garborgs Knudaheibrev
Publisert 2005 av Jan Inge Sørbø

Faren for Holocaust : bokmelding av "Moderniteten og Holocaust" av Zygmunt Baumann
Publisert 2005 av Jan Inge Sørbø

Duer på flukt : bokmelding av "Kokongtid" av Anne Grete Bærheim
Publisert 2005 av Jan Inge Sørbø

Kjærlege sonettar : bokmelding av "Svart puls" av Per Olav Kaldestad
Publisert 2005 av Jan Inge Sørbø

Liberal intoleranse
Publisert 2005 av Jan Inge Sørbø

Atonalitet på nynorsk : om Olav Gurvins Valen-avhandling
Publisert 2005 av Jan Inge Sørbø

Skjervheims positivisme-kritikk - framleis aktuell?
Publisert 2005 av Jan Inge Sørbø

Liberal intoleranse
Publisert 2005 av Jan Inge Sørbø

"Reparasjon eller kommunikasjon?" : pasient og behandlar i filosofisk perspektiv
Publisert 2005 av Jan Inge Sørbø

Melodramateori som utfordring til Kielland-forskinga
Publisert 2005 av Jan Inge Sørbø

Alfred Hauges forfattarskap
Publisert 2005 av Jan Inge Sørbø

Ronald Fangens forfattarskap
Publisert 2005 av Jan Inge Sørbø

Humoristen & Quijote : første opposisjon
Publisert 2005 av Jan Inge Sørbø

Om Norges undergang : Edvard Hoem og det politiske
Publisert 2005 av Jan Inge Sørbø

Melodramatiske virkemidler hos Kielland
Publisert 2005 av Jan Inge Sørbø

Debatt om Skjervheims liberale dilemma
Publisert 2005 av Håvard Nilsen, Arne Johan Vetlesen, Cathrine Holst, Jan Inge Sørbø

Mellom mani og depresjon : bokmelding av "Mixed states/rødøret terrapin. Gjendiktet av Eirik Lodén." av Ren Powell
Publisert 2004 av Jan Inge Sørbø

Meistermøte : bokmelding av "Poesien hos Olav Nygard. Et dikteralbum" av Asbjørn Aarnes
Publisert 2004 av Jan Inge Sørbø

Klemt mellom dei to største : bokmelding av "Sønnen" av Lars Roar Langslet
Publisert 2004 av Jan Inge Sørbø

Tenksom oppdatering : bokmelding av "Den store overflaten. Tekster om samtidslitteraturen." av Eirik Vassenden
Publisert 2004 av Jan Inge Sørbø

Fartein Valen som gåte : bokmelding av "Fartein Valen - vestlandspietist og modernistisk banebryter" av Ola Tjørhom
Publisert 2004 av Jan Inge Sørbø

Ei truverdig stemme : bokmelding av "Gud har en drøm. En visjon om håp for vår tid." av Desmund Tutu
Publisert 2004 av Jan Inge Sørbø

Øydelegg eigne poeng : bokmelding av "Visdomsperspektivet. En guddommelig saga om Kristoffer Janson og åndshøvdingene på hans tid" av Anne Lofthus Solheim og Rolf Erik Solheim
Publisert 2004 av Jan Inge Sørbø

Unikt innblikk i mellomalderen : bokmelding av "Synder og pavemakt. Botsbrev fra Den Norske Kirkeprovins og Suderøyene til Pavestolen 1438-1531" av Torstein Jørgensen og Gastone Saletnich
Publisert 2004 av Jan Inge Sørbø

Garborg på Jæren : bokmelding av "Knudaheidagbok. Dagbokblad og brev frå Knudaheio 1905-1923" av Arne Garborg
Publisert 2004 av Jan Inge Sørbø

Ei praktbok fra Ny-Noreg : bokmelding av "Norske landskap" av Kristian Ihle Hanto og Kolbjørn Hauge
Publisert 2004 av Jan Inge Sørbø

Kvinnene bak Edvard Munch : bok melding av "Pakten Munch - en familiehistorie" av Bodil Stenseth
Publisert 2004 av Jan Inge Sørbø

Storslått og likevel diffust : bokmelding av "Stig fram, fyrste!" av Edvard Hoem
Publisert 2004 av Jan Inge Sørbø

En mand fra ottiaarene : bokmelding av "Nils Collett Vogt" av Jo Ørjasæter
Publisert 2004 av Jan Inge Sørbø

Distingvert Brahmsbiografi : bokmelding av "Brahms" av Dag Østerberg
Publisert 2004 av Jan Inge Sørbø

I fint poetisk svev : bokmelding av "Paradiseffekten" av Torild Wardenær
Publisert 2004 av Jan Inge Sørbø

Bønder mellom topografi og topologi
Publisert 2004 av Jan Inge Sørbø

Det instrumentalistiske mistaket og dagens evalueringsordningar
Publisert 2004 av Jan Inge Sørbø

Ein positivistisk teologi?
Publisert 2004 av Jan Inge Sørbø

Positivisme-strid i tre fasar?
Publisert 2004 av Jan Inge Sørbø

Steingjerde og vulkan : Paal-Helge Haugen mellom skapning og apokalypse
Publisert 2004 av Jan Inge Sørbø

Innstilling for doktorgradskomite
Publisert 2003 av Jan Inge Sørbø

Bokmelding av "Sigrid Undset - modernitet og katolisisme" av Bernt T. Oftestad
Publisert 2003 av Jan Inge Sørbø

Idéhistorie med få kritikarar : bokmelding av Norsk idéhistorie bd. 6 "Et lite land i verden"
Publisert 2003 av Jan Inge Sørbø

Religiøs ambivalens i nynorsk litteratur
Publisert 2003 av Jan Inge Sørbø

Kvalitetsreforma - eit instrumentalistisk mistak?
Publisert 2003 av Jan Inge Sørbø

Skjervheim og fenomenologien
Publisert 2003 av Jan Inge Sørbø

Skjervheim og behandlingsdisiplinane
Publisert 2003 av Jan Inge Sørbø

Arven etter Bakhtin : bokmelding av "Latter og dialog" av Mikhail Bakhtin
Publisert 2003 av Jan Inge Sørbø

Hans Skjervheim og psykologifaget
Publisert 2003 av Jan Inge Sørbø

Ein danningsroman i 20 bind : bokmelding av Henologisk skriftserie 1-20 av Egil Wyller
Publisert 2003 av Jan Inge Sørbø

Humanistisk festmåltid : bokmelding av "Ordet og kjødet. Humaniora i Stavanger" av Sigrid Bø Grønstøl (red.)
Publisert 2003 av Jan Inge Sørbø

Klok debut : bokmelding av "Ingen skal sove i natt" av Øyvind Vågnes
Publisert 2003 av Jan Inge Sørbø

Mister Chance, Mister Postman og mediekrigane
Publisert 2003 av Jan Inge Sørbø

Framsynt Nietzsche-tolkar
Publisert 2003 av Jan Inge Sørbø

Hans Skjervheim og den akademiske fridommen
Publisert 2002 av Jan Inge Sørbø

Hans Skjervheim : ein presentasjon
Publisert 2002 av Jan Inge Sørbø

Skjervheim og positivisme-kritikken
Publisert 2002 av Jan Inge Sørbø

Skjervheim og kritikken av utdanningsreformene
Publisert 2002 av Jan Inge Sørbø

Skjervheim - eit portrett
Publisert 2002 av Jan Inge Sørbø

Bokmelding av "Filosofisk essayistikk på nynorsk" av Gunnar Skirbekk og Jon Hellesnes (red.)
Publisert 2002 av Jan Inge Sørbø

Bokmelding av "Sven Foldøen : Opprører og forkynner - beundret og foraktet" av Olav Golf
Publisert 2002 av Jan Inge Sørbø

Bokmelding av "Paal Brekke : en kunstner, et liv" av Toril Brekke
Publisert 2002 av Jan Inge Sørbø

Bokmelding av "Om forlatelse" av Margaret Skjelbred
Publisert 2002 av Jan Inge Sørbø

Bokmelding av "Det nynorske blikket" av Ottar Grepstad
Publisert 2002 av Jan Inge Sørbø

Om "Hans Skjervheim : ein intellektuell biografi "
Publisert 2002 av Jan Inge Sørbø

Alfred Hauge
Publisert 2001 av Jan Inge Sørbø

Frå Garborg til Baumann
Publisert 2001 av Jan Inge Sørbø

Intimitet som trugsmål mot dialogen
Publisert 2001 av Jan Inge Sørbø

Ronald Fangen
Publisert 2001 av Jan Inge Sørbø

Arnold Eidslott
Publisert 2000 av Jan Inge Sørbø

Tilbake til dr. Stockmann?
Publisert 2000 av Jan Inge Sørbø

Arne Garborg og kristendommen
Publisert 2000 av Jan Inge Sørbø

Ingen ofse kan overbjode : (om Olav Aukrusts lyrikk)
Publisert 1999 av Jan Inge Sørbø

Målt mot det yttarste. Arnold Eidslott - Theodor W. Adorno. Ein konstellasjon. (blir publisert i 1998) 398s.
Publisert 1998 av Jan Inge Sørbø
Publisher: Universitetet i Bergen

Målt mot det yttarste : Arnold Eidslott - Theodor W. Adorno : ein konstellasjon 398s.
Publisert 1997 av Jan Inge Sørbø

Frå eit smilande piano : Magnar Åm i samtale med Jan Inge Sørbø
Publisert 1997 av Jan Inge Sørbø

Sjølvmordet som kulturelt problem : Ronald Fangen som kulturdiagnostikar (foredrag under Forskingsdagane '97)
Publisert 1997 av Jan Inge Sørbø

Jakob Sande : spottar og salmediktar
Publisert 1996 av Jan Inge Sørbø

Arnold Eidslott : mannen, tida, verket
Publisert 1996 av Jan Inge Sørbø

Bibelen og litteraturen
Publisert 1996 av Jan Inge Sørbø

Men mellom oss lå det dragne sverd : om Alfred Hauges Cleng Peersontrilogi
Publisert 1996 av Jan Inge Sørbø

Hjartespråk og bibelspråk i litteraturen
Publisert 1996 av Jan Inge Sørbø

Steingjerde : Paal-Helge Haugen i nynorsk-tradisjonen
Publisert 1996 av Jan Inge Sørbø

The meaning of place : urban and rural themes in Garborg
Publisert 1996 av Jan Inge Sørbø

Når tid blir pengar : Karin Køltzow i samtale med Jan Inge Sørbø
Publisert 1996 av Karin Køltzow, Jan Inge Sørbø

Då "union" og "nasjonalisme" vart tabuord : Sigurd Skirbekk i samtale med Jan Inge Sørbø
Publisert 1995 av Jan Inge Sørbø

- Hernes byrjar i feil ende : Theo Koritzinsky i samtale med Jan Inge Sørbø
Publisert 1995 av Jan Inge Sørbø

Norske kvinner lykkast på toppen : Anne Krogstad i samtale med Jan Inge Sørbø
Publisert 1995 av Jan Inge Sørbø

Frå organisert interesse til marknadskamp : Gunnar Stave i samtale med Jan Inge Sørbø
Publisert 1994 av Jan Inge Sørbø

Lojalitet, fridom og intellektuelt ansvar : samtale med Dag Østerberg
Publisert 1994 av Jan Inge Sørbø

Når barnebok blir biletkunst
Publisert 1987 av Marie Nedregotten Sørbø, Jan Inge Sørbø

Utsendt for å tjene [ISBN 8270531235] 127s.
Publisert 1979 av Marie Nedregotten Sørbø, Jan Inge Sørbø