Profile picture for user teigee

Elisabeth Teige

Førstelektor

Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag

Bakgrunn

Cand. Philol. i historie ved Universitetet i Oslo 2004. 
Tittel på hovedoppgave: «Direktoratet for skolehjemmene : statlig omsorg for tilpasningsvanskelige barn 1941-1951».

I 2004 medvirket jeg i utvalget som skrev NOU2004: 23 Barnevern og spesialskoler under lupen. Fra 2005 til 2008 var jeg vitenskapelig assistent og administrativ støtte ved Forum for universitetshistorie, Universitetet i Oslo. Fra 2009 var jeg ansatt som stipendiat i utdanningshistorie ved Institutt for Pedagogikk, Universitetet i Oslo. Jeg har også bidratt til en NOKUT-utredning (2005) og deltatt i forskernettverk og publisert artikler både nasjonalt og internasjonalt.

Undervisning

Jeg underviser i samfunnsfag i grunnskolelærerutdanningen ved HVO og er programansvarlig for samfunnsfag i grunnskulelærerutdanningen. I tillegg har jeg emneansvar for emner i grunskolelærerutdanningen 5-10 og i nettstudiene Skuleretta samfunnsfag 1 og 2. I hovedsak underviser jeg i internasjonale tema med innretning mot historie og om demokrati. Videre har jeg ansvar for undervisning om oppgaveskriving og oppfølging av prosessen rundt oppgaveskriving i samfunnsfag.

Faglige interesser

  • Norsk og internasjonal utdanningshistorie
  • Skolehistorie
  • Sosialhistorie
  • Barnevernshistorie
  • Menneskerettigheter
  • Mellomkrigstiden og andre verdenskrig
  • Kvinnehistorie
  • Demokrati og utdanning
  • Pedagogisk filosofi

Forskningsgrupper

Forskingsgruppe i samfunnsfagsdidaktikk
Læreringsprosessar og vurderingshandlingar
Demokrati og medverknad

Pågående prosjekter

PhD-avhandling om UNESCO og utformingen av arbeidet med utdanning til internasjonal forståelse i perioden 1946-1954. Hensikten med studien er blant annet å trekke frem utdanningens rolle i gjenoppbyggingen av Europa etter andre verdskrig og derigjennom arbeidet med bruk av utdanning som arena for å skape et verdenssamfunn fundert på fred og menneskerettigheter sett gjennom UNESCOs Education for international understanding.  

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Jødeforfølgelsene før og under andre verdenskrig
Publisert 2024 av Elisabeth Teige

Konspirasjonsteorier i undervisning
Publisert 2023 av Elisabeth Teige, Nils Magne Magerøy, Eirik Søvik

Skolehjemshistoriens historie
Publisert 2023 av Elisabeth Teige

Å lære lærerstudenter å formidle det ufattelige
Publisert 2023 av Elisabeth Teige

Kan vi snakke om en educationalization av politisk danning i Norge etter 22. juli 2011?
Publisert 2022 av Elisabeth Teige

Å undervise kontroversielle tema
Publisert 2021 av Elisabeth Teige

Continuity And Change In The Promotion Of Education For International Understanding C. 1920-1950
Publisert 2021 av Elisabeth Teige

Stengte arkiver i sommer!
Publisert 2020 av Åsmund Svendsen, Elisabeth Teige, Hilde Gunn Slottemo, Eirinn Larsen, Knut Dørum, Carl Emil Vogt, Roald Berg, Jan Frode Hatlen, Kjersti Brathagen

Education and democracy in Norway - Access to education in a historical perspective
Publisert 2019 av Elisabeth Teige

Herrenes historie, igjen?
Publisert 2018 av Aud Mikkelsen Tretvik, Vibeke Kieding, Inger Leganger Bjørnhaug, Åsa Elstad, Bjørg Evjen, Marlen Ferrer, Ruth Hemstad, Guri Hjeltnes, Marte Hommerstad, Inger Elisabeth Haavet, Hanne Marie Johansen, Trine Rogg Korsvik, Tora Korsvold, Lise Kvande, Claudia Lenz, Ellen Cathrine Lund, Margit Løyland, Hanna Mellemsether, May-Brith Ohman Nielsen, Inger Marie Okkenhaug, liv Ramskjær, Hege Roll-Hansen, Vera Schwach, Hilde Gunn Slottemo, Marie Smith-Solbakken, Elisabeth Teige, Astrid Wale, Liv Helene Willumsen, Elisabetta Cassina Wolff

Kvifor sende borna på skule? Om skulens samfunnsoppdrag i eit historisk perspektiv.
Publisert 2018 av Elisabeth Teige

Utdanning for fred ca. 1920-1940
Publisert 2018 av Elisabeth Teige

International understanding – a response for peace
Publisert 2018 av Elisabeth Teige

Tale ved minnebautaen ved Volda kirke, 17. mai 2018
Publisert 2018 av Elisabeth Teige

Tale ved minnebautaen ved Volda kirke, 17. mai 2018
Publisert 2018 av Elisabeth Teige

Historie, granskning og erstatning – overgrep mot barnevernsbarn og debatten etter Befringsutvalget
Publisert 2018 av Elisabeth Teige

Sesjon 5: Hvordan utdanne historikere for fremtidens historiefag?
Publisert 2017 av Jan Frode Hatlen, Jon Olav Hove, Elisabeth Teige

Utdanning til internasjonal forståelse
Publisert 2017 av Elisabeth Teige

Fredsutdanning og lærerens ansvar
Publisert 2017 av Elisabeth Teige

UNESCO and conceptualizing human rights in education. In: Session 16K. UNESCO, education and the cold war.
Publisert 2017 av Elisabeth Teige

The Concept International Understanding. In: Session 8K. Defining Concepts in a Post-War World: On the Conceptual History of UNESCO
Publisert 2017 av Elisabeth Teige

Bedre læringsutbytte med vurdering for læring (i historiefaget)? Innlegg i sesjon 5: Hvordan utdanne historikere for fremtidens historiefag.
Publisert 2017 av Elisabeth Teige

Johns metode. Intervju med John McNicol
Publisert 2017 av Elisabeth Teige

(Re-)building the minds of Europe: Social Science and the education for a new world order after WWII.
Publisert 2016 av Elisabeth Teige

Kritisk tenkning
Publisert 2016 av Elisabeth Teige

Sesjon 14 "Historie i bruk i samfunn og skole", sesjonsansvarlige og innledere
Publisert 2016 av Elisabeth Teige, Marie Smith-Solbakken, Jakob Mattias Maliks

Historie (og samfunnsfag) som "fredsfag"
Publisert 2016 av Elisabeth Teige

Vedlegg 8: Sosialpolitisk utvikling med lov om sosial omsorg av 1964 som omdreiningspunkt
Publisert 2015 av Elisabeth Teige

Allied responses to Nazi Education 1941-1947.
Publisert 2015 av Elisabeth Teige

Dokumentarfilmen "Folkeopplysning. Oppdragelse? Deltagelse? Deling?" om Folkeuniversitetets 150 år
Publisert 2015 av Elisabeth Teige

Sesjonsansvarlig og innleder ved sesjonen "Education as formal international politics: During and after the Second World War"
Publisert 2014 av Elisabeth Teige

Education for international understanding: inbetween the national and the international
Publisert 2014 av Elisabeth Teige

"Utdanning for fred og demokrati som internasjonal politikk" sesjonsansvarlig og innleder
Publisert 2014 av Elisabeth Teige

Helga Stene og kvinnelige læreres innsats for fred i mellomkrigstiden
Publisert 2014 av Elisabeth Teige

Jenters grunnskoleutdanning i Norge rundt århundreskiftet 1900
Publisert 2013 av Elisabeth Teige

Unesco and the post-war reconstruction of European education
Publisert 2012 av Elisabeth Teige

Nytt blikk på 1900-tallet. Boktips av boken "Frihetens århundre. Norsk historie gjennom de siste hundre år." av Finn Olstad
Publisert 2011 av Elisabeth Teige

Demokrati må læres
Publisert 2010 av Marthe Hommerstad, Elisabeth Teige, Håkon Andreas Evju, Anne Helene Høyland Mork

Med forhold til fienden. Nyansert om tyskerjentenes opplevelser. Boktips av boken "Tyskerjentene. Historiene vi ikke ble fortalt" Av Helle Aarnes
Publisert 2010 av Elisabeth Teige

"Dannelse og utdannelse - demokratisering i Norge 1814-2010", sesjonsansvarlige og innledere
Publisert 2010 av Marthe Hommerstad, Elisabeth Teige

Ikke bare faktiske kunnskaper. Demokratiopplæring av norsk ungdom etter andre verdenskrig
Publisert 2010 av Elisabeth Teige

Democracy and Mutual Understanding: The Work of the Norwegian National Commission for UNESCO 1953-1963 - a project presentation
Publisert 2010 av Elisabeth Teige

Civic education in Norway after the Second World War
Publisert 2010 av Elisabeth Teige

Internasjonal og transnasjonal historie - samme sak eller to sider av samme sak?
Publisert 2010 av Elisabeth Teige

Steinar Wikan: Ellisif Wessel - en biografi
Publisert 2009 av Elisabeth Teige

Bokmelding: "Madame de Staël - en høyst uvanlig kvinne" av Kåre Tønnesson
Publisert 2009 av Elisabeth Teige

Favorittboka - Den lukkede bok av Jette A. Kaarsbøl
Publisert 2009 av Elisabeth Teige

Ellisif Wessel. A biography
Publisert 2009 av Elisabeth Teige

Bruk av nettverksanalyse i nyere historie - andre utfordringer? Kvinnelige akademikere i Norge 1882-1940
Publisert 2009 av Elisabeth Teige

Fra skolehistorie til utdanningshistorie?
Publisert 2009 av Elisabeth Teige

Fra kontroversielt prosjekt til nasjonalskatt
Publisert 2007 av Elisabeth Solheim Sandberg, Ulla Heli

Kvinner i pressebildet – fra usynlig til minoritet
Publisert 2007 av Elisabeth Solheim Sandberg

Kjersti Ericsson og Eva Simonsen: Krigsbarn i fredstid
Publisert 2006 av Elisabeth Solheim Sandberg

Rapport fra en biografi om Ella Anker (1870- 1958)
Publisert 2006 av Elisabeth Solheim Sandberg

Formidling av demokratisk og nasjonal dannelse ca. 1930-1950
Publisert 2006 av Elisabeth Solheim Sandberg

Bokanmeldelse: ”Margrete” av Ove Røsbak
Publisert 2004 av Elisabeth Solheim Sandberg

Direktoratet for skolehjemmene. Statlig omsorg for tilpasningsvanskelige barn 1941-1951 119s.
Publisert 2004 av Elisabeth Solheim Sandberg

Universitas som en del av blindernkulturen - En kvalitativ leserundersøkelse
Publisert 2002 av Kristin Delås, Ellen Krystad, Kristin Prøitz Narum, Elisabeth Solheim Sandberg, Ingunn Stensholt