Peder Kjøs held foredrag for HVO-studentar

Tekst: Line Lauvsnes Oddekalv , Foto: Anti Brandpeople

- Oppdatert

3. oktober kjem den kjente psykologen Peder Kjøs til Volda. Med utgangspunkt i kunst, film, litteratur, forsking og tjue års erfaring som terapeut skal han ta føre seg studietida som ei vidunderleg og forferdeleg del av livet. Det var studentane sjølve som ønska seg besøk av Kjøs, og foredraget vert halde i regi av Høgskulen og Studentsamskipnaden.


- Eg gler meg til å kome til Volda og møte dykk, seier Peder Kjøs. Nett no førebur han seg til å møte både studentar og andre som måtte vere interesserte i temaet studietid. - Eg skal snakke litt om kor fint det kan vere – og kor forferdeleg det kan vere – å vere student, seier psykologen, som mellom anna er kjent frå TV-serien «Jeg mot meg» på NRK. 

Han skriv også faste spalter i Dagbladet og Klassekampen, har eigen podcast, og har gitt ut ei rekkje bøker. Han har fått Tabuprisen av Rådet for psykisk helse og Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap. 


Sofaprat og foredrag om å vere «Midt i svevet»

I Volda skal han snakke om å vere ung student «midt i svevet» mellom ungdomstida og voksenlivet, og skildrer det slik: - Du skal ut av det kjente og inn i det ukjente. Du ser kor stor og komplisert verda er, og du lurer på om du har det som trengs for å klare deg. Ikkje rart du uroar deg! Tvil, uro og angst er naturlege reaksjonar på sjølvinnsikt. Korleis bruke den lammande angsten som ei drivkraft på vegen vidre? Korleis vende truslar til utfordringar? 


- Alle er velkomne! 

Kjøs inntek scena på Rokken 3. oktober. Først held han foredrag, så vert det «sofaprat» med spørsmål og svar. Her håper psykologen på bidrag frå salen, og lover at flest mogleg skal få svar på det dei lurer på. – Du stiller spørsmål via ein app, så du treng ikkje rette opp handa, forsikrar Kjøs. 

- Vi er utruleg glade for at Peder Kjøs har takka ja til å kome hit til oss, seier David Bernatek, velferdsansvarleg i Studentparlamentet ved HVO. På vegne av arrangøren ønskjer han å invitere både studentar, tilsette og andre som måtte vere interesserte til Rokken denne kvelden. – Vi kjem også til å by alle på mat, så vi treng at dei som ønskjer å kome melder seg på, opplyser Bernatek.

Tid: 3. oktober, kl. 17.00-20.00 (Matservering frå kl. 17.00, programstart 18.00)
Stad: Rokken, Volda
MELD DEG PÅ HER! (Lenke til Facebook-event)


Foredraget er ein del av ein kursserie Høgskulen og Studentsamskipnaden har sett opp for studentane, i samarbeid med Studentparlamentet og den nytilsette studenthumanisten ved HVO. Målet er å by på ulike møteplassar og ta opp sentrale tema som kan vere til hjelp i kvardagen, mellom anna basert på tilbakemeldingar frå HVO-studentane i helse- og trivselsundersøkinga (SHoT) frå 2018. Det var studentane sjølve som hadde ført Peder Kjøs opp på ønskjelista over foredragshaldarar. 

Del på