Utvikler friluftsliv og naturguiding som fag

Tekst: Webmaster Volda , Foto: Friluftsliv og naturguide, HVO

- Oppdatert

Flere fagmiljøer innen friluftsliv og naturguiding samlet seg nylig i Volda. Her fikk de både løftet arbeidet med en anerkjent internasjonal standard og praktisk øving i tekniske ferdigheter.

Denne måneden møttes fagmiljøene fra studiet Friluftsliv og naturguide ved Høgskolen i Volda (HVO) og kollegaene ved UiT-studiet Arktisk friluftsliv og naturguiding i Volda.

I alt tolv faglærere og to representanter fra Norsk Naturguideforbund (NNGF) var samlet for erfaringsutveksling rundt en helhetlig implementering av den anerkjente UIMLA-standarden i studieprogrammene. UIMLA er initialene til det internasjonale forbundet Union of International Mountain Leader Associations.

To i Norge med internasjonal godkjenning

I november 2023 ble NNGF fullverdig medlem av UIMLA etter flere års målrettet arbeid.

Faglig samling i friluftsliv og naturguiding.
Friluftskollegaer fra HVO, UiT og NNGF samlet i Volda i juni 2024.

HVOs bachelorgrad «Friluftsliv og naturguide» og UiTs studium «Arktisk friluftsliv og naturguiding» er per i dag de to eneste studieprogrammene i Norge som er godkjent etter UIMLA-standarden. Dette gjør at studiene er i god posisjon til å møte stadig økende forventninger til kvalitet blant guider i norsk reiseliv.

– For HVO bidrar tilknytningen til en slik organisasjon og en internasjonal standard positivt til kvalitetsarbeidet i utdanningene, der både faglærere og studenter er nødt til å opprettholde høy faglig kvalitet for å innfri standarden, forteller tindevegleder og høgskolelektor Einar Løken.

Tydelige verdier og tradisjoner

Gjennom samlingen har miljøene jobbet med studienes oppbygging og hvordan standarden har blitt integrert både teoretisk og praktisk i undervisningen.

– UIMLA-standarden tar for seg en stor bredde innen fagområdet. Det er alt fra teknisk bruk av utstyr som tau, truger og nødbivuakkering til formidling av natur og kultur, gruppepsykologi, ledelsesferdigheter, lovverk, etiske retningslinjer for yrkesutøving og mye mer, forteller Løken.

Studiene ved HVO og UiT har forsøkt å innlemme denne standarden der studentene samtidig jobber helhetlig med kunnskaper, ferdigheter og kompetanser som kreves i opplevelses- og naturbasert reiseliv, samt friluftsliv i skole/folkehøgskole og i andre organisasjoner der jobben er å ta vare på mennesker eller skape opplevelser og læring i natur.

– For begge studieprogrammene har tydelig verdiforankring knyttet til naturvennlig ferdsel, og norske og alpine friluftslivstradisjoner, stått som viktig for utdanningen. For HVOs del står også friluftsliv innen helsefremmende arbeid som et viktig fagområde, understreker Løken.

Einar Løken.
Tindevegleder og høgskulelektor Einar Løken. Foto: privat.

Et tau er ikke bare et tau

I dagene med erfaringsutveksling var friluftskollegaene også en dag i Mulevika og en dag på Strynefjellet, der de jobbet med tekniske ferdigheter knyttet til sommer og vinter.

– HVO er privilegert som har enkel tilgang til ulike naturkvaliteter, og dette bidrog til gode faglige diskusjoner om ulike elementer i undervisningen, sier Løken og utdyper videre:

– Et eksempel på dette var bruk av tau i ulike sammenhenger der det ikke kun handler om å knyte knuter, men at det også fungerer som et virkemiddel for å forstå ledelse, kommunikasjon og evnen til å vurdere komplekse eller krevende situasjoner i naturen med mennesker. 

Gjennom samlingen ble det også gode diskusjoner om hvordan fagmiljøene kan jobbe videre med å skape arbeidslivsrelevante utdanninger.

– Med UIMLA-tilknytningen kan vi bedre legge til rette for at utenlandske samarbeidsaktører kjenner kompetansenivået til studenter som også ønsker å jobbe med friluftsliv utenfor Norge, mener Løken.

Håpet er at dette kan bidra til gode praksisordninger for studentene og entreprenørskap:

– Og ikke minst at studentene får et konkurransefortrinn i arbeidsmarkedet – ikke bare i norsk opplevelses- og naturbasert reiseliv, men også ved tilsetting i andre organisasjoner der kompetanse knyttet til å ta vare på mennesker i natur står sentralt, avslutter Løken.

Se glimt fra samlingen her (foto: Friluftsliv og naturguide, HVO):

Del på