Nytt masteremne: Religionskrig

Tekst: Per Arne Brandal

- Oppdatert

Høgskulen i Volda tilbyr en rekke fleksible videreutdanninger på bachelor- og masternivå som møter kunnskaps- og kompetansebehovene på flere sentrale samfunnsområder. Nytt av året er masteremnet «Religionskrig i Europa og Midtøsten 1095-1923». Det er nå opptak til over 50 studium med oppstart våren 2022.

Ola Teige
Fagansvarlig førsteamanuensis Ola Teige ved Historisk institutt.

– Dette er et veldig spennende emne som passer godt som en del i Master i kulturmøte, et samarbeid mellom fagmiljøene på Historisk institutt og Institutt for religion og livssyn. Med et tverrfaglig blikk tar vi for oss fenomenet religionskrig gjennom historien med vekt på Europa og Midtøsten fra år 1000 til ut på 1900-tallet. Emnet tar for seg både kriger mellom ulike religioner og kriger mellom ulike retninger innenfor en religion, for eksempel mellom protestanter og katolikker og sjia og sunni innenfor islam. Emnet tar også fortellingen helt opp til etter første verdenskrig hvor linjene frem til situasjonen i Midtøsten i dag er tydelige, sier fagansvarlig førsteamanuensis Ola Teige ved Historisk institutt.

Masteremnet «Religionskrig i Europa og Midtøsten 1095-1923» er delt opp i fem deler: teorier om religionskrig, korstogene, religionskriger i Europa 1450-1700, religionskriger i Midtøsten 1450-1800 og første verdenskrig.

Det nye masteremnet vil være midt i blinken for alle som tar en master i kulturmøte eller en annen master i for eksempel religionsfag eller historie. Det vil kunne gi nyttige kunnskaper til alle som er interessert i møtet mellom vesten og islam, ulike konflikter og bakgrunnen for dem.

– Emnet setter situasjonen i Midtøsten og i Europa i et historisk perspektiv og hjelper til å forklare hvorfor situasjonen er som den er i dag, enten det er Nord-Irland, Iran eller Tyrkia, avslutter Ola Teige ved Historisk institutt.

Se alle videreutdanningstilbud med oppstart våren 2022.
 

 

Del på