Religionskrig i Europa

Religionskrig i Europa og Midtøsten 1095-1923

Vidareutdanning (masternivå)

Studiet tar for seg fenomenet religionskrig gjennom historien, med søkelys på Europa og Midtøsten fra ca. 1000 til Første verdenskrig. Det undersøker også selve begrepet «religionskrig», når kan man egentlig bruke dette på væpnet konflikt? Hvilke faktorer må være på plass? Hvor mye har religion egentlig betydd for slike kriger, har det vært den sentrale beveggrunnen eller kun et påskudd eller rettferdiggjøring?

Les meir om emnet her

 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
 • Opptakskrav

  Opptakskravet til emnet er det same som for Master i kulturmøte. Les her.

  Emnet kan også veljast av studentar ved andre mastergrader ved HVO, dersom dei har fordjuping i historie eller religion eller tilsvarande bakgrunn innan humanistiske eller samfunnsvitskaplege fag med minimum 80 studiepoeng, derav 20 stp fordjuping i det same faget.

Studieinnhald

Emnet er delt opp i fem deler

 • 1: Teorier om religionskrig
 • 2: Korstogene - Midtøsten, Baltikum og Iberia 1095-1525
 • 3: Religionskriger i Europa 1450-1700
 • 4: Religionskriger i Midtøsten 1450-1800
 • 5: Første verdenskrig

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

På emnet vil man nytte varierte undervisnings- og arbeidsformer – forelesning og seminar med fremlegging og diskusjon om pensumdeler, i tillegg til prosessorientert skriving.

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

Samlingar våren 2022: veke 6 og 10. Fyrste samling er fysisk (måndag - onsdag). Andre samling er heildigital på zoom (måndag - torsdag). 

1. undervisningsdag: måndag 7. februar, kl 09:15 på Strøm 242.  Sjå kart HER

 

 

 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
 • Opptakskrav

  Opptakskravet til emnet er det same som for Master i kulturmøte. Les her.

  Emnet kan også veljast av studentar ved andre mastergrader ved HVO, dersom dei har fordjuping i historie eller religion eller tilsvarande bakgrunn innan humanistiske eller samfunnsvitskaplege fag med minimum 80 studiepoeng, derav 20 stp fordjuping i det same faget.

Stengt for søking

Søknadskode : 4364

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt