Profile picture for user teige

Ola Teige

Førsteamanuensis

Historie

Utdanning

Cand. philol. i historie ved Universitetet i Oslo 2001.

Ph.d. i historie fra Universitetet i Oslo 2008, med avhandlingen: Eliten i Christianias sosiale og politiske nettverk 1680-1750.

 

Stillinger

Kystkulturkonservator ved Follo museum 2003-2004.

Stipendiat i historie ved Universitetet i Oslo 2004-2008.

Frilanshistoriker 2008-2011

Postdoktor i historie ved Universitetet i Oslo 2011-2015 (finansiert av Norges forskningsråd).

Ansatt i Kragerø kommune som forfatter av bind 1 i Kragerøs historie i 2013. 

Leder, kontor for samfunnskontakt og FoU-koordinator, Høgskulen i Volda 2015-2017.

Førsteamanuensis i eldre historie ved Høgskulen i Volda 2017-d.d.

Instituttleder, Historisk institutt ved Høgskulen i Volda 2019-2022.

Fungerende forskningssjef ved Høgskulen i Volda i perioden 1.5. 2019-31.1. 2020.

 

Forskning

Jeg har tidlig nytid som hovedperiode (perioden ca. 1530-1850). Særlig sosialhistorie og politisk historie, samt emnene korrupsjon, nettverk og elite. Jeg er også interessert i den transnasjonale historien om nordmenn ute i verden og utlendinger i Norge på 16-1700-tallet. Jeg er også interessert i straffeforfølgelse av homoseksuelle handlinger før 1842, utlevering av forbrytere opp 16-1700-tallet, Den store nordiske krig og nordmenns deltagelse i fremmede kriger. 

I tillegg har jeg forsket på Norge og Første verdenskrig, spesielt om etterretning og spionasje i Skandinavia under krigen og om norske norske krigsdeltagere.  Jeg har tidligere forsket på eliten i Norge 1660-1814 og dens nettverk, samt handelstand, embetsverk, korrupsjon og embetsmisligheter i samme periode. I tillegg har jeg blant skrevet om byene Kragerø og Christiania i denne perioden.

2011-2015 var jeg postdoktor ved Universitet i Oslo med prosjektet "Korrupsjon i Norge 1790-1835", finansiert av Norges forskningsråd. 

 

Aktuelle prosjekter

Sammen med Eirik Brazier og Nik Brandal er jeg med i forskningsprosjektet Nordmenn i fremmed krigstjeneste: Vi har skrevet bøkene Den mislykkede spionen: Fortellingen om kunstneren, journalisten og landssvikeren Alfred Hagn (2010) og De ukjente krigerne: Nordmenn i første verdenskrig (2014). Og flere artikler. Vi arbeider nå med norsk etterretningshistorie under første verdenskrig, Dette skal blant annet munne ut i en ny bok. Se prosjektets blogg

I 2022 var jeg medredaktør for og bidragsyter i antologien Norsk loshistorie 1720-2020. Fra selvstendige næringsdrivende til statsansatte.

Sammen med Thomas Ewen Daltveit Slettebø (Universitetet i Bergen) og Øystein Idsø Viken (Saemien Sijte) ga jeg i 2022 ut antologien Fredsårene: Norge i fred 1720-1807.

Sammen med Chalak Kaveh og Harald E. Tafjord (begge HVO) var jeg i 2022 medredaktør og bidragsyter i antologien Kontaktsoner og grenseområder. Interaksjon, konflikt og samarbeid i Norden, Midtøsten og Midtvesten ca. 1520–2020.

Jeg er også medforfatter i en lærebok i historie for den videregående skolen på Cappelen Damm Undervisning: Alle tiders historie. Ny utgave ble publisert i 2020.

 

Faglige verv og aktiviteter

  • Tidligere medlem av valgkomiteen, Den norske historiske forening (HIFO)
  • Medlem av redaksjonsrådet, Norsk slekthistorisk tidsskrift
  • Leder, Nasjonalt fagorgan for historie
  • Medlem av Forskningsutvalget ved HVO

 

Undervisning

Emneansvar:

HI112 - Nyere oversynshistorie, norsk og internasjonal historie 1536 – 1870

HI112N - Nyere oversynshistorie, norsk og internasjonal historie 1536 – 1870 (nettstudium)

KUM310 - Religionskrig i historisk perspektiv (masteremne)

 

Forskningsgrupper og nettverk

Forskingsgruppen for kulturmøter

Mikrohistorie

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Kontaktsoner og grenseområder: Interaksjon, konflikt og samarbeid i Norden, Midtøsten og Midtvesten ca. 1520–2020 [ISBN 9788202801144] 229s.
Publisert 2023 av Chalak Kaveh, Harald Endre Tafjord, Ola Teige
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

Fredsårene. Norge i fred 1720–1807 [ISBN 9788282656436] 439s.
Publisert 2022 av Thomas Ewen Daltveit Slettebø, Ola Teige, Øystein Lydik Idsø Viken
Publisher: Dreyer Forlag A/S

Alle tiders historie: Fra de eldste tider til våre dager. VG3 påbygging [ISBN 978-82-02-69560-6] 478s.
Publisert 2022 av Kåre Dahl Martinsen, Ola Teige, Trond Heum, Tommy Moum
Publisher: Cappelen Damm AS

Norsk loshistorie 1720-2020. Fra selvstendige næringsdrivende til statsansatte. [ISBN 9788283051070] 232s.
Publisert 2022 av Eirik Gurandsrud, Ola Teige
Publisher: Museumsforlaget AS

Mikrohistorie [ISBN 9788283050936] 320s.
Publisert 2020 av Arnfinn Kjelland, Harald Johannes Krøvel, Ola Teige, Chalak Kaveh
Publisher: Museumsforlaget AS

Alle tiders historie. Fra de eldste tider til våre dager VG2-VG3 [ISBN 978-82-02-59094-9] 631s.
Publisert 2020 av Kåre Dahl Martinsen, Trond Heum, Tommy Moum, Ola Teige
Publisher: Cappelen Damm AS

Kragerøs historie : Kysten - skogen - byen. Bind 1 [ISBN 978-82-998081-2-5] 364s.
Publisert 2015 av Ola Teige, Inge M.B. Knudsen

De ukjente krigerne : nordmenn i første verdenskrig [ISBN 978-82-82820-93-6] 459s.
Publisert 2014 av Ola Teige, Nikolai Brandal, Eirik Christensen Brazier
Publisher: Humanist Forlag

Alle tiders historie. Verden og Norge etter 1750. VG3 [ISBN 978-82-02-43970-5] 369s.
Publisert 2014 av Kåre Dahl Martinsen, Ola Teige, Trond Heum, Tommy Moum
Publisher: Cappelen Damm AS

Alle tiders historie Påbygging [ISBN 9788202425944] 500s.
Publisert 2014 av Ola Teige, Trond Heum, Tommy Moum, Kåre Dahl Martinsen
Publisher: Cappelen Damm AS

Alle tiders historie Vg2–3. Fra de eldste tider til våre dager [ISBN 9788202334680] 687s.
Publisert 2013 av Kåre Dahl Martinsen, Ola Teige, Trond Heum, Tommy Moum
Publisher: Cappelen Damm AS

Alle tiders historie VG 2 [ISBN 9788202420420] 583s.
Publisert 2013 av Ola Teige, Tommy Houm, Trond Heum
Publisher: Cappelen Damm AS

Den mislykkede spionen: Fortellingen om kunstneren, journalisten og landssvikeren Alfred Hagn [ISBN 9788292622674] 404s.
Publisert 2010 av Nikolai Brandal, Eirik Brazier, Ola Teige
Publisher: Humanist Forlag

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

«De 3de ihielskutte qvindfolk». Frykt, avsky og mord under den svenske invasjonen av Norge i 1716
Publisert 2023 av Ola Teige

Over grensen (og tilbake igjen). Utlevering av forbrytere mellom Norge og Sverige 1720–1738.
Publisert 2022 av Ola Teige

Norske provinsmatadorer: familien Adeler og makten i Kragerø ca. 1620–1760
Publisert 2022 av Ola Teige

Privatisert statsbygging: Kaptein Gabriel Christiansen og opprettelsen av et norsk losvesen 1719–1738.
Publisert 2022 av Ola Teige

Tidligere § 98 (1814–2014)
Publisert 2021 av Ola Teige

Securing the state: the First World War and the birth of the modern surveillance state in Scandinavia.
Publisert 2021 av Nikolai Brandal, Eirik Brazier, Ola Teige

En unevnelig synd. Rettssaken mot Aron Åsulsen i 1693 og rettsforfølgelsen av homoseksuelle handlinger i Norge i tidlig nytid.
Publisert 2020 av Ola Teige

« En première ligne » : les Norvégiens dans la Première Guerre mondiale
Publisert 2016 av Ola Teige, Nikolai Brandal, Eirik Christensen Brazier

Korrupsjon i det norske og danske embetsverket etter 1814
Publisert 2015 av Ola Teige

Bureaucratic Corruption and Regime Change. The case of Denmark and Norway after 1814
Publisert 2014 av Ola Teige

Højer-nettverket i Norge ca. 1700-21
Publisert 2014 av Ola Teige

En seiglivet lov. Norsk offentlig kasse- og regnskapsvesen i tiden etter 1814
Publisert 2014 av Ola Teige

Nettverk. En introduksjon til historisk nettverksanlyse
Publisert 2013 av Ola Teige

Friends, brokers and the king: a Norwegian merchant’s informal political network in Copenhagen in the early eighteenth century
Publisert 2013 av Ola Teige

The secret battlefield: Intelligence and counter-intelligence in Scandinavia during the First World War
Publisert 2012 av Nikolai Brandal, Ola Teige

Priser, profitt og nøytralitet. Kaperfarten i Norge under den store nordiske krig 1709-1720
Publisert 2012 av Ola Teige

Hva er nettverksanalyse? Om studiet av uformelle sosiale relasjoner i historiefaget
Publisert 2011 av Ola Teige

Arven etter eneveldet
Publisert 2010 av Ola Teige

James Collett og etableringen av et engelsk-norsk handelshus i Christiania
Publisert 2008 av Ola Teige

Venner, meglere og kongemakt: En norsk stormanns uformelle politiske nettverk i København 1700-15
Publisert 2007 av Ola Teige

Kassemangel og malversasjon: Straffeforfølgelse av misligheter i det norske embetsverket under eneveldet
Publisert 2006 av Ola Teige

"Negerpostmesteren" i Kragerø
Publisert 2005 av Ola Teige

Privatansatte tollbetjenter i Norge i dansketiden
Publisert 2004 av Ola Teige

Regimets yndling? Gjord Andersen og hans rolle i det store tollsviket i Christiania 1705
Publisert 2003 av Ola Teige

Centraladministration og lokalsamfund. Det store toldsvig i Norge
Publisert 2003 av Ola Teige

Den mislykkede klienten. Garnisonsauditør Gottfried Coppy og slekten Coppy i Norge
Publisert 2001 av Ola Teige

Anna

«Omgjængelse, som er imod Naturen, straffis med Baal og brand». Straffeforfølgelsen av unaturlig omgjengelse i Norge 1687-1842. Noen foreløpige funn.
Publisert 2024 av Ola Teige

Kari Rasmusdatter Hiran
Publisert 2024 av Ola Teige

Carl Gustaf Armfeldt
Publisert 2024 av Ola Teige

Oluf Christophersen Budde
Publisert 2024 av Ola Teige

elleveårskrigen
Publisert 2024 av Ola Teige

erobringen av Marstrand – 1719
Publisert 2024 av Ola Teige

freden i Traventhal
Publisert 2024 av Ola Teige

krigen i 1700 - del av store nordiske krig
Publisert 2024 av Ola Teige

Woldemar Løvendal
Publisert 2024 av Ola Teige

Christian Hansen Ernst
Publisert 2024 av Ola Teige

Ruth Hemstad: Den dansk-norske skilsmisse – 1814
Publisert 2024 av Ola Teige

The memory of war in pension applications from Norwegian veterans c. 1760-1770
Publisert 2024 av Ola Teige

Intervju om Christian 4.
Publisert 2024 av Ola Teige

Losvesenets historie i Norge 1720-2020
Publisert 2024 av Ola Teige

Innledning
Publisert 2023 av Chalak Kaveh, Harald Endre Tafjord, Ola Teige

55 måter å dø på. Henrettelser i dansketiden og en Christiania-skarpretters innholdsrike reise
Publisert 2023 av Ola Teige

“’…as the flowers of my youth were lost in the service of His Majesty” . State aid to veterans in Norway after The Great Northern War
Publisert 2023 av Ola Teige

Jacob Juel stjal én milliard kroner fra den norske statskassen. Etterpå ble han helt i Sverige.
Publisert 2022 av Ola Teige

Saken mot Aron Åsulsen og rettsforfølgelsen av likekjønnet seksualitet i Norge i dansketida
Publisert 2022 av Ola Teige

Norge som fredsnasjon – på 1700-tallet
Publisert 2022 av Ola Teige, Thomas Ewen Daltveit Slettebø

Innledning
Publisert 2022 av Thomas Ewen Daltveit Slettebø, Ola Teige, Øystein Lydik Idsø Viken

Hvor korrupte var fogdene i dansketida?
Publisert 2022 av Ola Teige

Om arbeidet med læreverket "Alle tiders historie"
Publisert 2022 av Ola Teige

Norsk skeiv historie
Publisert 2022 av Ola Teige

En unevnelig synd
Publisert 2022 av Ola Teige

Hvorfor lukkes arkivene?
Publisert 2022 av Ola Teige

Han var en av de første afrikanerne i Norge. Hans død er fortsatt en uløst gåte.
Publisert 2022 av Ola Teige

Nordmenn på Europas slagmarker i 1. verdenskrig
Publisert 2022 av Ola Teige

Kaptein Gabriel Christiansen og opprettelsen av et norsk losvesen 1719–1738
Publisert 2022 av Ola Teige

Ny bok om norsk loshistorie
Publisert 2022 av Ola Teige

Intervju om loshistorie
Publisert 2022 av Ola Teige

Innledning
Publisert 2022 av Ola Teige, Eirik Gurandsrud

Securing the State
Publisert 2021 av Nikolai Brandal, Eirik Brazier, Ola Teige

Nettstudier i historie ved Høgskulen i Volda - erfaringer og utfordringer
Publisert 2021 av Ola Teige

Da Sverige var arvefienden
Publisert 2021 av Ola Teige

The study of informal relations, networks and micro history, and how this may help in integrating micro- and macro-level approaches
Publisert 2021 av Ola Teige

Innleiing
Publisert 2020 av Arnfinn Kjelland, Harald Johannes Krøvel, Ola Teige, Chalak Kaveh

Intelligence and Espionage (Norway)
Publisert 2020 av Ola Teige, Nikolai Brandal

Should Norwegians tear down their Churchill-statue?
Publisert 2020 av Ola Teige, Nikolai Brandal

Statuer er ikke historie
Publisert 2020 av Ola Teige, Nikolai Brandal

Seminar om arkivmaterialet på Høgskulen i Volda
Publisert 2019 av Gunnar Strøm, Stein-Christian Fagerbakken, Ola Teige, Harald Endre Tafjord

Nye perspektiver på Sverige og Første verdenskrig
Publisert 2019 av Ola Teige, Eirik Brazier, Nikolai Brandal

The study of informal relations and networks, and how this may help in integrating micro- and macro-level approaches
Publisert 2019 av Ola Teige

Gjord Andersen
Publisert 2019 av Ola Teige

Første verdenskrig
Publisert 2019 av Ola Teige

Julefeiring under 1. verdenskrig
Publisert 2018 av Ola Teige, Eirik Brazier, Nikolai Brandal

Nordmenn i første verdenskrig
Publisert 2018 av Ola Teige, Nikolai Brandal

Spionkrigen i Norge
Publisert 2018 av Ola Teige, Eirik Brazier, Nikolai Brandal

Bomber og spioner. Spionkrigen i Norge 1914-1918
Publisert 2018 av Ola Teige, Nikolai Brandal, Eirik Brazier

Dynastikjøpstaden Kragerø 1650-1760
Publisert 2018 av Ola Teige

The Norwegian Spy Act of 1914 and the Birth of Norwegian Counter Intelligence 1912-14
Publisert 2018 av Ola Teige

Opptakten til første verdenskrig. Hvordan kunne Serbia utløse en verdenskrig?
Publisert 2018 av Ola Teige

Historier fra en krig. Den store nordiske krig i Norge (1709-120)
Publisert 2018 av Ola Teige

Da Karl Karl 12. kom til Norge
Publisert 2018 av Ola Teige

Kragerø byhistorie (sesjon: "Byhistorie for byfolk, av fagfolk og bysbarn)
Publisert 2018 av Ola Teige

Arkivenes samfunnsrolle og framtid
Publisert 2018 av Ola Teige

Månen er ein gul ost
Publisert 2017 av Ola Teige

Mysteriet om postmesteren i Kragerø
Publisert 2017 av Ola Teige

Korrupsjon i det norske og danske embetsverket etter 1814
Publisert 2017 av Ola Teige

Spionkrigen. Norsk og nordisk etterretnings- og overvåkningshistorie under første verdenskrig
Publisert 2017 av Ola Teige, Nikolai Brandal, Eirik Christensen Brazier

Espionage during the First World War in a Nordic perspective
Publisert 2017 av Ola Teige

55 måter å dø på. Kriminalitet og samfunn i Kragerø 1666-1814
Publisert 2016 av Ola Teige

På galeien gjennom århundrene : Kragerøs byprivilegier
Publisert 2016 av Ola Teige

Intervju om nettverk i historien
Publisert 2016 av Ola Teige

Korrupsjon i det norske embetsverket
Publisert 2015 av Ola Teige

De svenske invasjonene av Norge i 1716 og 1718
Publisert 2015 av Ola Teige

Norge i den store nordiske krig
Publisert 2015 av Ola Teige

Eliter i Norge i dansketida
Publisert 2015 av Ola Teige

Rettsoppgjøret i Norge etter den store nordiske krig
Publisert 2015 av Ola Teige

Krigsbyrder i Norge under den store nordiske krig
Publisert 2015 av Ola Teige

Rettsforfølgelse av homoseksualitet før 1842
Publisert 2015 av Ola Teige

Kaperfarten i Norge under den store nordiske krig
Publisert 2015 av Ola Teige

The Høyer network. A Southern Jutlandic immigrant network in Norway c. 1700
Publisert 2015 av Ola Teige

Fremmedkrigere i historien, i Norgesglasset
Publisert 2014 av Ola Teige

Innslag Dagsrevyen
Publisert 2014 av Ola Teige, Eirik Christensen Brazier

Hva er historisk nettverksanalyse?
Publisert 2014 av Ola Teige

Første verdenskrig i norsk historieskrivning
Publisert 2014 av Ola Teige

Kvinnelige pionerer ved fronten
Publisert 2014 av Ola Teige, Nikolai Brandal, Eirik Christensen Brazier

Nordmenn på begge sider
Publisert 2014 av Ola Teige

Hva er nettverk? En introduksjon til historisk nettverksanalyse
Publisert 2014 av Ola Teige

Verdenskrigen og Norge
Publisert 2014 av Ola Teige, Nikolai Brandal, Eirik Brazier

Kvinner som meglere mellom sentrum og periferi i Danmark-Norge ca. 1700-1720
Publisert 2014 av Ola Teige

Tyvene på Tjuvholmen
Publisert 2014 av Ola Teige

Krigen på nett og på papir. Arkiver og digitale kilder om norske deltagere i første verdenskrig
Publisert 2014 av Ola Teige, Nikolai Brandal

Krig sett gjennom enkeltskjebner
Publisert 2014 av Ola Teige

Tilbake til Vestfronten
Publisert 2014 av Ola Teige, Nikolai Brandal, Eirik Christensen Brazier

Nordmennene i verdenskrigen
Publisert 2014 av Ola Teige, Nikolai Brandal, Eirik Christensen Brazier

Skuddene i Sarajevo
Publisert 2014 av Ola Teige, Nikolai Brandal, Eirik Christensen Brazier

Aron Åsulsens uterlige gjerninger - en hittil ukjent rettssak fra 1693
Publisert 2014 av Ola Teige

A question of trust. Surety bonds for royal officials in Danish-Norwegian and Norwegian corruption legislation 1720-1869
Publisert 2014 av Ola Teige

Kommentar: 'Kongens menn og nasjonens forventninger — eneveldets administrative arv i Norge'
Publisert 2014 av Ola Teige

Grunnlovsverket i 1814 i et internasjonalt lys
Publisert 2014 av Ola Teige

Spies and Bombs. Intelligence and Espionage in Norway 1914-18
Publisert 2014 av Ola Teige

Dansketidens interessante historie
Publisert 2014 av Ola Teige

Korrupsjon i det norske embetsverket etter 1814
Publisert 2014 av Ola Teige

Kulturhuset - første verdenskrig
Publisert 2014 av Ola Teige

Det store tollsviket i Christiania 1705
Publisert 2013 av Ola Teige

Både lys og skygge under dansketiden
Publisert 2013 av Ola Teige

Political Corruption and Regime Change. The case of Denmark and Norway 1814-1830
Publisert 2013 av Ola Teige

Da Sverige var arvefienden. Den store nordiske krig (1709-1720)
Publisert 2013 av Ola Teige

Korrupte grunnlovsfedre
Publisert 2013 av Ola Teige

Den siste istid
Publisert 2013 av Ola Teige

I Norge krydde det av Mikke Mus-spioner
Publisert 2013 av Ola Teige, Nikolai Brandal

En seiglivet lov – Norsk offentlig kasse- og regnskapsvesen i tiden etter 1814
Publisert 2012 av Ola Teige

Valmuer i November
Publisert 2012 av Ola Teige

Museum, "Den siste istid"
Publisert 2012 av Ola Teige

Et korrupt samfunn
Publisert 2012 av Ola Teige

Krigerkongen. Karl 12. - heltekonge eller nasjonal katastrofe?
Publisert 2012 av Ola Teige

”De 3de ihielskutte svensche qvinfolch” – frykt, mord og justis under den svenske invasjonen av Norge i 1716
Publisert 2012 av Ola Teige

Gull og grønne skoger - norsk trelasthandel 1500-1820
Publisert 2012 av Ola Teige

Ned i skyttergravene
Publisert 2011 av Ola Teige

Et tøvete angrep
Publisert 2011 av Ola Teige

Gyldenløver, skjold og daler - En omvei gjennom norsk 16-1700-tallshistorie
Publisert 2011 av Ola Teige

Nettverksanalyse
Publisert 2011 av Ola Teige

Kragerøs bystatus - en flaggdag verdt?
Publisert 2011 av Ola Teige, Lars-Erik Vaale, Willy Nilsen

Favorittboka: Peter Englund: Poltava : fortellingen om en hærs undergang
Publisert 2011 av Ola Teige

Intervju om den mislykkede spionen Alfred Hagn
Publisert 2010 av Ola Teige, Eirik Brazier

Mata Hari
Publisert 2010 av Ola Teige

Dødsdømt tyskerspion i skjul på Grav
Publisert 2010 av Ola Teige

I republikkens tjeneste – Lyder Fasting og miraklet på Korfu i 1716
Publisert 2010 av Ola Teige

Den siste istid
Publisert 2010 av Ola Teige

Olle Larsson: Stormaktens sista krig. Sverige och Stora nordiska kriget 1700–1721 og Peter Ullgren: Det stora nordiska kriget 1700–1721. En berättelse om stormakten Sveriges fall
Publisert 2010 av Ola Teige

Løsbarter og usynlig blekk
Publisert 2010 av Nikolai Brandal, Ola Teige, Eirik Brazier

UD og dødsdømte nordmenn
Publisert 2010 av Nikolai Brandal, Ola Teige, Eirik Brazier

The Norwegian home market for natural ice
Publisert 2009 av Ola Teige

An outline of the export of natural ice from Norway
Publisert 2009 av Ola Teige

Now or never! The effects of the battle of Poltava in Denmark-Norway
Publisert 2009 av Ola Teige

Åpning og kort presentasjon av historisk nettverksanalyse
Publisert 2009 av Ola Teige

Den siste istid. Naturis fra oslofjordområdet som eksportartikkel og motor i det moderne gjennombruddet på 1800-tallet
Publisert 2009 av Ola Teige

Høye karle – Nordmennene i prøysserkongen Friderich Wilhelm Is skrytegarde
Publisert 2009 av Ola Teige

Lange Kerls – Friderich Wilhelm Is garde av kjemper
Publisert 2009 av Ola Teige, Nikolai Brandal

Negerpostmesteren i Kragerø: Fakta eller myte?
Publisert 2009 av Ola Teige

’En fremmed ridder’ – multitalentet Georg von Bertouch
Publisert 2009 av Ola Teige

En trønder i den britiske hæren i India
Publisert 2009 av Ola Teige

En norsk ’dragon’ på den afrikanske savanne
Publisert 2008 av Ola Teige

Knud J. V. Jespersen: Historien om danskene 1500-2000
Publisert 2008 av Ola Teige

History of the Danes 1500-2000
Publisert 2008 av Ola Teige

Royal Danois: Et dansk-norsk regiment i fransk tjeneste 1690-98
Publisert 2008 av Ola Teige, Nikolai Brandal, Eirik Brazier

Eliten i Christianias sosiale og politiske nettverk 1680-1750 302s.
Publisert 2008 av Ola Teige
Publisher: Unipub forlag

Radioselskapet
Publisert 2008 av Ola Teige

Doktoren svarer
Publisert 2008 av Ola Teige

Mye makt i gamle nettverk
Publisert 2008 av Ola Teige

Friends, brokers and the king: A Norwegian merchant’s informal political network in Copenhagen 1700-15
Publisert 2008 av Ola Teige

Royal Danois: a danish multinational mercenary regiment in french service 1693-99
Publisert 2008 av Ola Teige

Nordmennene i Boerkrigen
Publisert 2007 av Ola Teige, Nikolai Brandal, Eirik Brazier

Historisk nettverksanalyse
Publisert 2007 av Ola Teige

Journalister som spioner under Første verdenskrig
Publisert 2007 av Ola Teige

"Venner, meglere og kongemakt: En norsk stormanns uformelle politiske nettverk i København 1700-15"
Publisert 2007 av Ola Teige

Elitebegrepet anvendt på Christiania 1680-1750
Publisert 2007 av Ola Teige

Elitebegrepet anvendt på Christiania 1680-1750
Publisert 2007 av Ola Teige

Eliten i Norge i dansketida
Publisert 2007 av Ola Teige

Bomber og spioner - bombelageret på Grünerløkka 1917
Publisert 2007 av Ola Teige, Nik Brandal, Eirik Brazier

Nordmenn og verdenskrigen
Publisert 2006 av Ola Teige, Nik Brandal, Eirik Brazier

Den første dagen ved Somme
Publisert 2006 av Ola Teige, Nik Brandal, Eirik Brazier

Søren Mentz: The English gentleman Merchant at Work. Madras and the City of London 1660-1740
Publisert 2006 av Ola Teige

Peter From: Karl XII:s död, Gåtans lösning
Publisert 2006 av Ola Teige

The concept of 'Network' in the study of informal social relations
Publisert 2006 av Ola Teige

A Norwegian merchant in the capital - Gjord Andersen’s political activity in Copenhagen 1706-1710
Publisert 2006 av Ola Teige

Den store nordiske krig og Follo
Publisert 2006 av Ola Teige

Hatet mot det danske
Publisert 2005 av Ola Teige

Folk flest?
Publisert 2005 av Ola Teige

Ti lærdommer
Publisert 2005 av Ola Teige, Nik Brandal, Eirik Brazier

Da Sverige var arvefienden - Follo og Den store nordiske krig 1709-20
Publisert 2005 av Ola Teige

God morgen, Telemark ! (Om "negerpostmesteren" i Kragerø)
Publisert 2005 av Ola Teige

James Collett og etableringen av et norsk-engelsk handelshus i Christiania
Publisert 2005 av Ola Teige

Hamsun-debatt - Amerikansk sensur på norsk
Publisert 2004 av Ola Teige, Nik Brandal

Einar Hreinsson og Tomas Nilson (red.): Nätverk som social resurs: Historiska exempel
Publisert 2004 av Ola Teige

Fra Maastricht til Hallingdalen. Krig, kulturmøter og et ekteskap på begynnelsen av 17000-tallet
Publisert 2004 av Ola Teige

Kulturmøter i Christiania under eneveldet (1660-1814). Politiske og sosiale strategier for innvandrede embetsmenn
Publisert 2004 av Ola Teige

Helle Holst. En korrupt embetsmann i Christiania på 1700-tallet
Publisert 2002 av Ola Teige

En torn i øyet. Det store tollsviket og Inkvisisjons- kommisjonen i Christiania 1705-09 236s.
Publisert 2001 av Ola Teige