Kulturmøte

Formål

Forskergruppen Kulturmøte er en tverrfaglig forskningsgruppe der medlemmene har fagbakgrunn fra blant annet religionsstudier, historie, og antropologi. Felles for medlemmene i gruppen er arbeid med problemstillinger knyttet til møter mellom mennesker med ulik kulturell og religiøs bakgrunn. Hvordan har slike møter utspilt seg innenfor ulike kontekster i historien? Hvordan utspiller slike møter seg innenfor ulike kontekster i dag? I tillegg tar man i forskingsgruppen opp generelle spørsmål knyttet til humaniora, historie- og religionsfagets plass og rolle i samfunnet.  

Det faglige målet med gruppen er både å stimulere den enkelte forsker gjennom faglig diskusjon av manuskript, og til å initiere felles prosjekter omkring kulturmøte tematikker. Forskergruppen arrangerer manuskriptseminar, hvor både nye og erfarne forskere har mulighet til å presentere arbeid underveis i skriveprosessen. I tillegg avholder vi workshops og fagseminarer. Det produktive målet er vitenskapelig og populærvitenskapelig publisering og kommunikasjon. Medlemmenes artikkelmanuskript, proceedings fra workshops, seminarer og konferanser har blitt og blir forløpende publisert i tidsskrifter, antologier og bøker. 

De fleste av medlemmene bidrar faglig til masterstudiet «Kulturmøte», - et undervisningssamarbeid mellom Historisk institutt og Institutt for religion og livssyn ved Høgskolen i Volda. Masterstudenter og Ph.d. studenter inkluderes også i forskergruppens aktiviteter. Forskergruppen inviterer også internasjonale og nasjonale gjesteforskerer til å holde innlegg og forelesninger i regi av forskergruppen.

Aktivitetar

Manuskriptseminar
4-5 samlinger hvert semester

Workshop/seminar

  • 2019: «Refugees, Diasporas and Humanitarian Actors in the Eastern Mediterranean Regions, 1860-2020». 29.-30. August. 2019. Workshop.
  • 2019: «Sekularisering, transnasjonale vekkelser og lokal interaksjon, ca. 1850-2000». Universitetet i Bergen, 21. – 22. november, 2019. Seminar.
  • 2021: «Fotometodisk workshop», Fosnavåg 9-10 sept. 2021. Inviterte gjester Espen Ytreberg professor UiO, Sigrid Lien, professor i kunsthistorie, UiB, Silje Dragsund Aase, stipendiat, ViD, Stavanger. Workshop.
  • 2022: «Øyet mot verden - refleksjoner over fotografi og film som ressurser til kunnskap om fortiden». Ved Espen Ytreberg, professor UiO, Silje Dragsund Aase, stipendiat VID, Jorun Larsen, stipendiat UiB, Åsmund Svendsen HVO. Sesjon ved Norske historiedager, Universitetet i Bergen, juni 2022. Sesjon.
  • 2022: «Sannhets- og forsoningskommisjonen. Fornorskingens spor og spørsmålet om forsoning». Ved førsteamanuensis, Norges arktiske universitet, Universitetet i Tromsø, Ketil Zachariassen. 11.10.2022. Seminar.
  • 2022: «Mellom terapi og normalisering. Hvordan barn og unge med atferdsvansker ble et anliggende for psykiatrien – et historisk perspektiv». Ved historiker Per Haave, forsker ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, og seniorforsker ved Oslo universitetssykehus. 20.10.2022. Seminar.

Antologier  

  • «Rom og sted», Cappelen Damm akademisk, Kyrkjefag profil 2020 (red. Knut-Willy Sæther og Anders Aschim)
  • «Transnasjonale perspektiv på sekularitet og religion».Universitetsforlaget 20212 (red. Inger Marie Okkenhaug og Karina Skeie)

Medlemmer

Anders Aschim, Institutt for humanistiske fag, Høgskolen i Innlandet 
Atle Døssland, Historisk institutt
Eirik Holmen, Historisk institutt
Chalak Kaveh, Historisk institutt
Arnfinn Kjelland, Historisk institutt
Harald Johannes Krøvel, Historisk institutt
Jonas Gamborg Lillebø, Institutt for religion og livssyn (leiar)
Åsmund Svendsen, Historisk institutt (leiar)
Arnljot Løseth, Historisk institutt
Birger Løvlie, Institutt for religion og livssyn
Ralph Meier, Institutt for religion og livssyn
Inger Marie Okkenhaug, Historisk institutt
Sefik Peksevgen, Historisk institutt
Jostein Garcia de Presno, Institutt for religion og livssyn
Knut-Willy Sæther, Institutt for religion og livssyn
Harald Endre Tafjord, Historisk institutt
Elisabeth Teige, Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag 
Ola Teige, Historisk institutt
Øyvind Økland, Institutt for sosialfag