Mindre studielån for lærerstudenter

Tekst: Terese Balsnes

- Oppdatert

Det er veldig mange gode grunner til å bli lærer. At det er en meningsfull jobb, der den enkelte lærer er med på å forme framtida til barn og unge, er helt sikkert. At jobbmarkedet er stort og at det er behov for mange flere lærere i årene framover er heller ingen hemmelighet. En tredje grunn er kanskje ikke så godt kjent: Blir du grunnskolelærer får du ettergitt store deler av studielånet ditt!

Ordningen ble innført av regjeringen i fjor, og særlig de som velger Grunnskolelærer 1-7, kan komme godt ut av det, rent økonomisk.

Ordningen for ettergivelse av studielån er tredelt:

1) Om lag 50 000 kroner til studenter som fullfører femårig lærerutdanning på normert tid. Dette gjelder Grunnskolelærer 1-7, Grunnskolelærer 5-10 og Lektorutdanning.

2) Om lag 55 000 kroner i tillegg til studenter som fullfører femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 på normert tid. Dette kommer i tillegg til de første 50 000, og altså 105 000 kroner totalt.

3) Om lag 55 000 kroner til studenter som fullfører femårig lærerutdanning og deretter tar lærerjobb i Nordland, Troms eller Finnmark. Ettergivelsen gis uavhengig av de to andre – og krever ikke at man tar utdanningen på normert tid. Det betyr at en med grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 vil få ettergitt totalt 160 000 kroner og med grunnskolelærerutdanning 5-10 vil få ettergitt 105 000 kroner, om en tar lærerjobb i et av de tre nordligste fylkene.

Etter en femårig grunnskolelærerutdannelse på normert tid vil en normalt sett sitte igjen med om lag 320 000 kroner i studielån. Det betyr at en kan kutte studielånet betraktelig med den nye ordninga.

Les mer om dette på regjeringen.no

Bli lærer i Volda!

Høgskulen i Volda tilbyr grunnskolelærerutdanning for både 1.-7. trinn og 5.-10. trinn.

gluvolda.no får du mer informasjon om grunnskolelærerutdanningene, om Volda som studiested og du kan følge med på lærerstudentenes studiehverdag.

Les mer:

Del på