Suksess med tverrfaglig konferanse

Tekst: Per Straume

«Kulturmøter og interkulturell kommunikasjon» var det høyaktuelle temaet for forskningskonferansen som ble arrangert på Sagafjord Hotel, 22.-23. oktober. 

Konferansen var et samarbeid mellom forskergruppene Religion og livssyn og Kulturmøte. Det var deltakere fra både Avdeling for humanistiske fag- og lærarutdanning og Avdeling for samfunnsfag og historie ved Høgskulen i Volda, samt eksterne gjester fra blant annet Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Innlandet. 

Programgruppen bestående av Hildegunn Valen Kleive, Jonas Gamborg Lillebø og Knut-Willy Sæther er godt fornøyd med årets konferanse. De fremhever særlig verdien av tverrfaglighet mellom forskergrupper ved HVO og samarbeid med kolleger fra andre institusjoner. I årets konferanse var fagområder som religionsvitenskap, historie, sosialantropologi, teologi og filosofi representert. 

Forskergruppen Religion og livssyn arrangerte også i fjor en konferanse, med tema: «Rom og sted: Religionsfaglige og interdisiplinære bidrag» og vil om kort tid gi ut en bok med bidrag fra den konferansen. Programgruppen planlegger også en tilsvarende antologi på bakgrunn av årets konferanse.»
 

Del på