Forskergruppen for kulturmøter

Forskergruppen arrangerer manuskriptseminar, hvor både nye og erfarne forskere har mulighet til å presentere arbeid underveis i skriveprosessen. I tillegg avholder vi workshops og fagseminar. De fleste av medlemmene bidrar faglig til masterstudiet «Kulturmøte», - et undervisningssamarbeid mellom Historisk institutt og Institutt for religion, livssyn og kirkefag ved Høgskolen i Volda. Masterstudentene inkluderes også i forskergruppens aktiviteter.

 

Seminar:

Sekularisering, transnasjonale vekkelser og lokal interaksjon, ca. 1850-2000. Universitetet i Bergen, 21. – 22. november, 2019

Kvinner, motkultur og handlingsrom: språkbevegelse, religionsutøving og entreprenørskap i Norge, 1870-1940. Høgskolen i Volda , 2. - 3. desember 2019

Nordisk migrasjon, livshistorier og transatlantiske forbindelser, 1850-1930, mars 2019

Kulturmøter: følelser, relasjons - og meningsskaping, november 2018

Norsk kristendom i møte med verden, 1870-1940, 2014

 

Workshops:

Refugees, Diasporas and Humanitarian Actors in the Eastern Mediterranean Regions, 1860-2020. August 29.-30. 2019. Volda University College

Transnasjonale nettverk, migrasjon og tilhørighet, Norge-USA, 1830-1930, mars, 2017.

The North Sea, Work, Culture and Transfer of Ideas, ca. 1800-2015, 2015

Gender and Transatlantic Migration, ca. 1850-2000, 2014

 

Leder:

Professor Inger Marie Okkenhaug
 

Medlemmer:

Anders Aschim, Institutt for humanistiske fag, Høgskolen i Innlandet 

Atle Døssland, Historisk institutt

Eirik Holmen, Historisk institutt

Jose Alejandro Huidobro-Goya

Chalak Kaveh, Historisk institutt

Arnfinn Kjelland, Historisk institutt

Harald Johannes Krøvel, Historisk institutt

Jonas Gamborg Lillebø, Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag

Arnljot Løseth, Historisk institutt

Birger Løvlie, Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag

Ralph Meier, Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag

Inger Marie Okkenhaug, Historisk institutt

Beate Albrigtsen Pedersen

Sefik Peksevgen, Historisk institutt

Jostein Garcia de Presno, Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag

Madeleine Zetterlund Stenhammer, Historisk institutt

Knut-Willy Sæther, Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag

Harald Endre Tafjord, Historisk institutt

Elisabeth Teige, Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag 

Ola Teige, Historisk institutt

Margit Ystanes, Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag