Fritt Ord-stipender

Tekst: Per Arne Brandal

- Oppdatert

I samarbeid med en rekke norske universiteter og høyskoler lyser Fritt Ord ut stipender for studenter som arbeider med masteroppgaver og dokumentarfilmer innenfor felter som menneskerettigheter, journalistikk, ytringsfrihet og demokratiutvikling. Utdanningsinstitusjonene behandler søknadene fra studentene og fordeler pengene. Avdeling for mediefag har gitt støtte til elleve slike prosjekter høsten 2019.

Stiftelsen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.

Den årlige løyvingen fra Fritt Ord til Høgskulen i Volda ved Avdeling for mediefag er 250000 kroner, og professor Paul Bjerke, leder for masterprogrammet «Media Practices», kan opplyse at 176906 kroner var til fordeling høsten 2019.

– Vi mottok 12 søknader, og har gitt støtte til elleve, sier professor Bjerke.

Avdeling for mediefag har lagt følgende kriterier til grunn for fordelingen av midlene:


•    Søkeren er i masterløp eller student ved Bachelor i animasjon
•    Prosjektet er relevant for Fritt Ord
•    Kvaliteten på prosjektet
•    Tidligere tildelinger

Under lister vi opp de søknadene som fikk støtte med utdrag fra søkernes egne beskrivelse av prosjektene.


Joachim Berg og Sondre Johre: Dokumentarfilm Første flykapring på norsk jord 1985

«Vi tror denne dokumentarfilmen kan bidra i debatten om tabubelagte temaer det snakkes for lite om. Kapreren slet med alkoholisme og følte seg usynlig – noe som forårsaket hans irrasjonelle beslutninger. At mennesker gjør desperate handlinger i et rop om hjelp er fortsatt et aktuelt tema i dagens samfunn. I tillegg ønsker vi at animasjon som et verktøy kan vekke diskusjon rundt hva som kreves for at produktet kan betegnes som dokumentarfilm. Hvor går grensen til kreativ behandling av virkeligheten?»

Marie Lytomt Norum: Dokumentar/reportasje fra flyktningleiren Moria i Lesvos

«Flyktningkrisen som skjedde i 2015 ble godt dekket av mediene, men kort tid etter stoppet medietrykket på hvordan situasjonen har utviklet seg. Ifølge bistandsarbeidere er likevel tilstanden i Hellas verre i dag enn det var i 2015. På Moria bor det i dag 10.000 mennesker i en leir beregnet for 3.500. Det fører til umenneskelige boforhold, sprengte toaletter og lite mat. Leiren er opprinnelig beregnet på korttidsopphold, men nå er det mange som har vært der i flere år. Jeg mener det er viktig å lage journalistikk som belyser hvordan disse menneskene lever, slik at den humanitære krisen ikke blir glemt.»

Maly Wane: Webdokumentar om miljøbevissthet i kunst

«We have realized those last couple of years that the voice of the youngest generation can open to decisions and more counsiouness in society, my project has the aim to let art students express themself regarding ecology and climate change, a topic that is highly discuss lately due to its importance and emergency.»

Lise Hendrix Pigeon, dokumentar om avfallshandtering i Norge, Romania og India

«While documenting the lifestyle of people in Norway, I wanted to have a wider perspective to compare and open a more broad question. In order to accomplish this, I will work with Vlad Sacaleanu from Romania and Kishore Gajendra from India. I want to make a documentary film by going into their home countries to dig deeper into lifestyles and how individual choices affect waste in general.»

Lise Hendrix Pigeon vil lage dokumentar om avfallshandtering i Norge, Romania og India.

Astrid Pfefferkorn Øverli og Linn Hafslien Petker, animert dokumentarfilm om kroppspress blant unge menn

«For at filmen skal treffe målgruppen, ønsker vi å bruke humor som et viktig redskap for å skape gjenkjennelighet og lette på temaer som kan være tunge. Filmen vil få en enkel visuell stil som vil fange det seriøse i tematikken og samtidig lette stemningen med litt humor.»

«Dette prosjektet er viktig fordi vi ønsker å gi menn mer oppmerksomhet rundt temaet maskulinitet og kroppspress. Vårt hovedmål er å prøve å formidle at menn også strever med liknende problemer som kvinner. Ved å sette lys på disse problemene, kan det hjelpe unge menn og gutter å kjenne seg igjen og vite at de ikke er alene.»

Leon Valdersnes, animert dokumentar om hvordan mennesker håndterer personlige seksuelle handlinger og fantasier, både i praksis og mentalt

«Dokumentaren sin målgruppe er både for folk med et sosialt akseptert syn på sex, men ogsåfor dem som føler seg utenfor. Jeg tror begge parter kommer til å ha godt utbytte av dokumentaren, siden det gir et innblikk i en ny verden for mange, samtidig som det vil gi komfort til dem som føler seg unormal.»

Julius Hermann, documentary film about the women national football team of Faroe Island

«The impact on our society is big. In Germany, the football league annually grosses about 900 million Euros, constituting a large amount of the national media income. It is worth asking how the framing of women’s football compared to men’s in media adds to the ongoing debate of equal rights between man and woman. Often, the missing media coverage forces the best female professional players to work in a second job, while the male counterparts can focus 100 percent on their careers.»

Dagfinn Graneng, VR-dokumentar om ekstremsport

«I hver del blir vi med én av utøverne. Med vakre VR-bilder fra lufta, på fjellet eller i bølgene blir seerne med på unike opplevelser som disse utøverne har dedikert livet sitt til. Intervjuer om risiko og personlige verdier vil gjøre oss bedre kjent med hovedpersonene, men hovedfokuset er på sporten.»

Claudia Munksgaard-Palmqvist, animasjonskortfilm «Film found»

«Filmens fysikalitet og val af materialer er ikke kun et æstetisk greb. Det er essentielt for de spørgsmål jeg gerne vil undersøge. Den stigende digitalisering i samfundet, har skabt en distance til den fysiske verden. Fremmedgørelsen af kroppen og den analoge proces, tror jeg, er affødt af en blanding af digitaliseringen og af et samfund med for meget fokus på effektivitet, stigende vækst, logik og kontrol. Tempoet er for højt til at vi kan mærke os selv og den verden vi lever i.»

Adrian Dalen, animert kortfilm om sosiale normer

Kortfilmen skal handle om et samfunn, som det er tradisjon å kutte av alle fingrene sine. Dette er en noe som hovedkarakteren ikke forstår. Han prøver å finne ut hvorfor det er slik, og finner raskt ut at folk ikke vet årsaken bak denne tradisjonen. Tradisjonen blir altså videreført for tradisjonen sin skyld.

«Grunnen til jeg har valgt en så absurd metafor å basere tematikken min rundt er fordi jeg er ikke nødvendigvis ute etter å kritisere en spesifikk eksisterende tradisjon, men heller en type holdning som lar enkelte tradisjoner bli opprettholdt til tross for hvor upraktisk det er, dette kan være alt fra store verdensdekkende skadelige utøvelser til små rare sosiale kontrakter.»

Edward Hayek, dokumentarfilm «Media AI – a double edged sword"

«I believe that the problem of fake news is a problem that is expected to be a million time worse with advancement of AI (artificial intelligence) and not much has been done artistically at this stage to raise awareness and educate our societies.»

«In fact, as much as algorithm AI, can optimize our freedom and bring major opportunities for the creation of value and better welfare services, it can with the same effect interfere in our fundamental rights, endanger our freedom of expression and create greater inequality.»

Del på