FoU-prisen til professor Jan Inge Sørbø

Tekst: Geir Tangen

- Oppdatert

FoU-prisen for 2019 går til professor Jan Inge Sørbø ved Institutt for sosialfag, Avdeling for samfunnsfag og historie. 

Målet med FoU-prisen er å rette merksemda mot FoU-arbeid gjennom å synleggjere og heidre framifrå innsats.

I tildelinga la høgskulestyret vekt på den store og viktige vitskaplege produksjonen til Sørbø, hans lange og markante forskingskarriere ved høgskulen og at han er ein av dei mest aktive og leste forskarane ved høgskulen. Sørbø sitt siste bidrag er storverket «Nynorsk Litteraturhistorie».

FoU-prisen vert delt ut i samband med opninga av Forskingsdagane 2019 fredag 20. september 2019 kl. 11.00.

 

 

 

Del på