Mastergrad

Skriftkulturar

Deltid

Høgskulen i Volda planlegg i haustsemesteret  2020 å starte opp ei ny masterutdanning i skriftskulturar.

Masteren vil vere fleirdisiplinær og legge vekt på korleis humanistiske og samfunnsvitskaplege fagtradisjonar forstår og analyserer tilhøvet
mellom skrift og kultur. Studentane vil få høve til å sjå mindre brukte språk i lys av dominerande verdsspråk med nynorsk og engelsk skriftkultur som
sentrale eksempel og utgangspunkt for komparasjon.

Meir informasjon om studiet og studieplan vil bli lagt ut her så snart det er klart. Oppstart er avhengig av godkjenning frå Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Stengt for søking

Info og frister

Varigheit 6 semester (3 år)

Studiepoeng 120

Start Haust


Last ned studiet som PDF