Vidareutdanning (masternivå)

Mikrohistorie

Deltid

Studiet fokuserer på det internasjonale fagfeltet mikrohistorie, og kva moglegheiter og avgrensingar som ligg i det med vekt på analysar av kulturmøte.

Mikrohistorie er ei historiefagleg tilnærming eller eit perspektiv som tek utgangspunkt i til dømes ei enkelthending, eit mindre lokalsamfunn eller ein enkeltperson for å seie noko om generelle forhold. Tilnærminga eller perspektivet kan nyttast på dei aller fleste historiske tema og periodar, frå steinalderen til i dag, og studentane får rettleiing i og høve til å nytte «mikroblikk» på eigne tema.

Stengt for søking

Søknadskode : 4603

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Haust

Studieinnhald

I den første delen av studiet vert det gitt ein historiografisk gjennomgang. I den andre delen blir definisjonar av fagfeltet drøfta opp mot ein del meir eller mindre anerkjente mikrohistoriske framstillingar. Studentane får kunnskap om metodar og teoriar, og skal prøve desse i praksis gjennom oppgåveskriving. Les meir om studiet i emneplanen.

 

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarande (minimum 180 stp.).

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Det vert nytta varierte undervisnings- og arbeidsformer – seminar og førelesing, delvis med nettstøtte, i tillegg til prosessorientert skriving. Studentane skal delta på ein obligatorisk seminardag og leggje fram eit emne frå pensumlitteraturen. Les meir om arbeidskrav og eksamen i emneplanen.

Aktuelle yrke og vidare studium

Emnet inngår i Master i kulturmøte. Studentar som ønskjer å fullføre mastergraden vil få emnet automatisk godskrive ved opptak.

Kontakt

For spørsmål om opptak:  Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18  eller e-post 

For faglege spørsmål: Chalak Kaveh
 

Oppstart

Vi tek atterhald for endringar i tidspunkt og planar grunna Korona-restriksjonar eller føringar frå styresmaktene.

Les meir om studiestart her 

***

We reserve the right to make any changes in time and plans due to Corona restrictions or rulings by the government.
 
Read more about the semester start here 

 

Studiet har første samling i veke 36, oppstart onsdag 2. september kl 13:15 på Vekselstrøm. Samlinga held fram torsdag 3. og fredag 4. september, begge dagar frå kl 08:30 - ca kl 15:15. Studiet har andre samling i veke 41, frå onsdag 7. oktober ca kl 12:00 til og med fredag 9. oktober ca kl. 16:00.

Undervisningsstad

Høgskulen i Volda. 

Undervisningsplan med eksakte tidspunkt vil du få tilgang til i Canvas etter registrering i Studentweb etter 1/8.

Annan informasjon

Pensumliste for emnet (klikk her)

Før kvar samling blir det lagt ein timeplan for samlinga i Canvas-rommet, med lesetips til samlinga m.m.

Pålogging Canvas (klikk her).

 

Delar av pensumlitteraturen blir tilgjengeleg i kompendium. Desse vil du finne som lenkjer  i Canvas.

Dersom du har lyst til å starte med pensumlesinga rår vi til, at du startar med denne:

KUM309:

  • Götlund, Anna og Helena Kåks 2014: Mikrohistoria. En introduktion för uppsatsskrivande studentar. Studentlitteratur AB, Lund. 205 s.

Last ned studiet som PDF