Mari kan ikke tenke seg en mer givende jobb

Tekst:

- Oppdatert

– Først og fremst vil jeg bli lærer fordi jeg trives veldig godt sammen med barn. Å se at elevene mestrer det du lærer dem, gir en god følelse. Jeg kan ikke tenke meg en mer givende jobb enn å være med og forme fremtiden til våre små samfunnsborgere.

Mari ser samtidig klart for seg hvilken type lærer hun ønsker å være.
– En god lærer må være impulsiv, fleksibel og tålmodig. Jeg vil være en lærer som ser elevene, en som kjenner dem og bryr seg om dem både faglig og sosialt, og jeg vil gi elevene morsomme og motiverende undervisningstimer. 

Et lite sted med mange muligheter 

På ønskelista til Mari stod et lite studiested med et godt studiemiljø og kort vei til naturopplevelser. Det fant hun i Volda.
– Jeg visste at jeg ville til et lite sted, og gjerne et sted der det er bra skimuligheter. Derfor undersøkte jeg Vestlandet. Jeg valgte lærerutdanningen i Volda fordi det er et forholdsvis lite sted, med små klasser der det er lettere å delta i undervisningen. Samtidig har Høgskulen i Volda et godt rykte, og det finnes flere muligheter for fritidsaktiviteter i nærmiljøet. 

Tidlig innblikk i læreryrket 

Mari setter pris på at man tidlig blir kastet ut i realitetene ved yrket.
– Allerede i september det første skoleåret skal en ut i observasjonspraksis. Selv om du ikke har timer på egenhånd, så får du allikevel et innblikk i hvordan læreryrket er. Bare et par måneder senere skal du ut i praksis der du har undervisningen selv. Skoleovertakelsen på vårsemesteret tredje året er også verdifull. Her er lærerne borte og studentene tar over skolen. Det vil si at vi både får prøvd oss som lærere, IT-ansvarlig og rektor. Selv var jeg så heldig og fikk prøvd meg som spesialpedagog, der jeg jobbet én til én med en elev. 

Mari kan ikke tenke seg en mer givende jobb

Praksis i Spania 

Hun har også benyttet seg av muligheten til praksisopphold i Spania det første semesteret av tredje året.
– I høst var jeg i praksis like utenfor Malaga, sammen med 14 andre studenter ved høgskolen. Skolen er norsk og følger norsk læreplan. Vi ble plassert i hver vår klasse, og fikk mye mer ansvar enn hva vi hadde fått i tidligere praksisperioder. I og med at vi var alene i klassen, fikk vi også betydelig flere undervisningstimer. Her fikk vi også prøvd oss på skoleovertakelse da lærerne dro på kurs til England. Samtidig som oppholdet var lærerikt, var det også veldig sosialt og vi studentene ble enda bedre kjent.

På fornavn med lærerne 

Mari setter først og fremst pris på at lærerne på studiet er dyktige, men også at de er enkle å få tak i når spørsmålene dukker opp.
– Kontordøra deres er alltid åpen for studenter og e-posten svarer de raskt på. En annen ting jeg setter pris på, er at de aller fleste foreleserne er på fornavn med studentene, de vet hvem du er og møter jeg dem utenfor skolesammenheng, slår de oftest av en prat, forteller Mari.  

Mari kan ikke tenke seg en mer givende jobb

Venner på tvers av studier 

Fritiden fylles med ulike aktiviteter, og Mari ser verdien av å engasjere seg ved siden av studiene.
– Du får en trygghet og en enda bedre tilhørighet til Volda som studiested. De to første årene benyttet jeg meg av flere tilbud. Jeg jobbet mye frivillig, blant annet på studenthuset Rokken, både i bar og i crew. I tillegg arbeidet jeg frivillig som informasjonsansvarlig i friluftsorganisasjonen Natura. Begge deler er jeg veldig glad for at jeg gjorde. Det skaffet meg venner på tvers av studier, og gjennom Natura fikk jeg enormt mange opplevelser fra Sunnmøre og omegn.

Spesialpedagog som mål 

For Mari går veien innom en master i Spesialpedagogikk før hun vil si seg ferdig med studiene.
─ Først og fremst vil jeg bruke utdanningen min til å søke meg inn på en master i spesialpedagogikk, før jeg etter hvert vil jobbe i normalskolen. Jeg har tanker om å prøve meg på spesialskoler eller ulike samarbeidsetater som Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT), Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) eller lignende.

Del på