Barnehagelærar

 • Thumbnail

  Krysspress i barnehagen samlar 500 barnehagefolk

  Publisert

  Det blir stilt store, og dels motstridande, krav til barnehagane. Denne veka samlar nær 500 barnehagefolk seg i Ålesund for å drøfte dette krysspresset under Barnehagekonferansen 2019.

 • Thumbnail

  Testar ut yrket frå første stund

  Publisert

  Allereie etter ein månad i utdanninga får grunnskulelærarstudentane ein smakebit av læraryrket. Det vert følgt opp med lærerike praksisperiodar gjennom heile utdanninga. – Uvurderleg erfaring, meiner studentane vi snakka med.

 • Thumbnail

  Lærargnisten

  Publisert

  Ingolf Sakkarus Dyrhaug jobba som snekkar i Oslo, og når klokka var fire var han ferdig på jobb. Det gav han ingenting. Så prøvde han seg som lærarvikar, og det var full klaff. Det førte han til Volda, lærarutdanninga og Studentsamfunnet.

 • Thumbnail

  Håvard setter pris på lærerens varierte hverdag

  Publisert

  Læreryrket har rikelig med variasjon i hverdagen, og det krever en stor grad av fleksibilitet. Hver dag møter du konflikter og situasjoner som må løses ulikt. Jeg vil at mine elever skal oppleve meg som en flink, positiv og engasjert lærer.

 • Thumbnail

  Skateentusiast

  Publisert

  For X2-styremedlem, skate-entusiast og lærerstudent Magnus Mongstad var det utenomfaglige viktig da han bestemte seg for å studere i Volda.

 • Thumbnail

  Styrte ungdomsskulen på eiga hand

  Publisert

  Når lærarane ved Ørsta ungdomsskule reiste bort på seminar, fungerte Tonje Nordrum og Peter Smørdal som rektorar og la til rette for sine 60 medstudentar som tok over all undervisning ved skulen.

 • Thumbnail

  En dag på 1. trinn

  Publisert

  Det er utallige ting man må gjøre som lærer som slettes ikke har noe med selve undervisningen å gjøre. Jeg var ferdig med lærerstudiene i fjor og er nå kontaktlærer for 20 flotte individ på 1. trinn, og opplever oppturer og nedturer sammen med dem.

 • Mari kan ikke tenke seg en mer givende jobb

  Publisert

  – Først og fremst vil jeg bli lærer fordi jeg trives veldig godt sammen med barn. Å se at elevene mestrer det du lærer dem, gir en god følelse. Jeg kan ikke tenke meg en mer givende jobb enn å være med og forme fremtiden til våre små samfunnsborgere.

 • Thumbnail

  Auka fokus på mat i barnehagelærarutdanninga

  Publisert

  ─ Det er viktig å ha kunnskap om mat som pedagogisk leiar. Barnehagemåltidet er eit offentleg måltid som krev god og sunn mat, seier høgskulelektor Kari Ryslett som underviser i studiet Matkultur og helse.