Håvard setter pris på lærerens varierte hverdag

Tekst:

- Oppdatert

– Læreryrket har rikelig med variasjon i hverdagen, og det krever en stor grad av fleksibilitet. Hver dag møter du konflikter og situasjoner som må løses ulikt. Jeg vil at mine elever skal oppleve meg som en flink, positiv og engasjert lærer.

Han setter også pris på at han kan være med å utgjøre en forskjell. 
 – Som lærer jobber man med mennesker hver dag og man føler at man får være med å forme fremtiden.

Fantastisk natur i nærheten av familien 

Etter videregående hadde Håvard planer om å begynne på krigsskolen, men endret kursen til Høgskolen i Volda, og i første omgang årsstudium i samfunnsvitenskap.
 – Etter ett år skiftet jeg til Grunnskolelærerutdanning 5-10. Jeg har en mor som har utdanning fra Volda, og har blitt anbefalt bygda av flere som har studert her. Utdanningen ligger nært familie og venner, naturen her er fantastisk, og leie av hybel er billig!

Verdifull praksis

En av praksisordningene ved høgskolen er skoleovertaging. Da tar tredjeårsstudentene ved grunnskolelærerutdanninga over all undervisning og ledelse ved en skole. Under årets skoleovertagelse var Håvard en del av lederteamet på Øyra skole i Volda, noe som gav litt mersmak.
– Praksisperiodene gir meg god motivasjon i arbeidet med studiene. Alle de gode tilbakemeldingene med skryt og konstruktiv kritikk gjør praksis spennende. I første omgang vil jeg bruke utdannelsen min som lærer i 5.-10. klasse, men senere vil jeg kanskje bruke den brede utdanningen til en lederstilling.

Håvard setter pris på lærerens varierte hverdag

Engasjerte lærere 

– Lærerne på høgskolen er svært imøtekommende på alle punkter. Deres sterke engasjementet gjør det lettere å kontakte dem når man har behov for hjelp eller råd. E-post, meldinger og telefoner blir raskt besvart og man kan ofte møte lærerne på kontorene deres.

Naturopplevelser og frivillighet 

Håvard vet å benytte seg av de mulighetene som finnes i naturen i og rundt Volda, samtidig jobber han som frivillig på studenthuset Rokken, og ser flere fordeler med å engasjere seg ved siden av studiene.
– Siden jeg er dørvakt og trivselsvakt, møter jeg mange nye, flotte mennesker hver gang jeg er på jobb. Ved å engasjere seg i studentorganisasjoner, får man gode erfaringer som man kan bruke i senere jobbsammenhenger. Man kan skaffe seg gode attester som gjør senere jobbsøking lettere. I tillegg tar jeg i bruk de naturopplevelsene som Volda har å tilby, slik som fjellturer, padling, skiturer og lange gåturer.

Håvard setter pris på lærerens varierte hverdag

Del på