Vidare med Høgskulen i Volda

Tekst: Per Arne Brandal

- Oppdatert

Høgskulen i Volda tilbyr fleire årsstudium og vidareutdanningar på heiltid, deltid og nett. Fleksible studieformer gjer det mogleg å kombinere studium med arbeid eller andre aktivitetar. Det er enno ikkje for seint å søke.

Høgskulen i Volda arbeider kontinuerleg med å legge til rette for livslang læring med høg fagleg kvalitet og stor fleksibilitet i organisering og gjennomføring. Med om lag 1000 nettstudentar er Høgskulen i Volda blant landets største tilbydarar av nettstudium.

Mastergradar

I tillegg til grunnskulelærarutdanningane for 1.-7. trinn og for 5.-10. trinn, tilbyr Høgskulen i Volda tilbyr seks andre mastergradar: helse og sosialfag; meistring og myndiggjering, nynorsk skriftkultur, samfunnsplanlegging og leiing, undervisning og læring, kulturmøte og ein praktisk mediemaster.

Sjå deltidsstudium: Vidare med Høgskulen i Volda

Del på