Vidare med Høgskulen i Volda

Med om lag 1000 nettstudentar er Høgskulen i Volda blant landets største tilbydarar av nettstudium. Høgskulen jobbar med å legge til rette for livslang læring med høg fagleg kvalitet og stor fleksibilitet i organisering og gjennomføring. Fleksible studieformer gjer det mogleg for deg å kombinere studium og arbeid eller studium og andre aktivitetar.

Vidareutdanningane vert finansierte både med og utan studieavgift, eller dei kan kjøpast som oppdrag.