Vidare med Høgskulen i Volda

Livslang læring med Høgskulen i Volda

Vi sluttar aldri å lære, og bra er det! Vi skal gjere det enkelt for deg å ta utdanninga du ønskjer deg, uavhengig av livssituasjon og jobbkvardag.

Kombiner studium med jobb

Høgskulen i Volda jobbar med å legge til rette for livslang læring med høg fagleg kvalitet og stor fleksibilitet i organisering og gjennomføring. Fleksible studieformer gjer det mogleg for deg å kombinere studium og arbeid eller andre aktivitetar.I tillegg til å studere på heiltid, kan du velge nettstudium, studere på deltid eller samlingsbasert.

Mange reine nettstudium

Visste du at vi er mellom landets største på nettstudium? At du kan søkje stipend for vidareutdanning? At enkelte studium har samlingar  berre få gonger i året? Vidareutdanningane våre vert finansierte både med og utan studieavgift, eller dei kan kjøpast som oppdrag.