Studentundersøkelse om koronalivet

Tekst: Per Straume

Studenter oppfordres til å svare på undersøkelse om hvordan deres helse- og trivselsituasjon har vært det siste året. Undersøkelsen blir gjennomført 1. mars - 5. april 2021 og det trekkes 5 gavekort på 5000 kroner.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) gjennomføres hvert fjerde år av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra de store studentsamskipnadene i landet.

Ekstra undersøkelse

Neste SHoT-undersøkelse går ut i 2022, men på grunn av kronasituasjonen er det i år laget en tilleggsundersøkelse som en ønsker at studentene skal svare på. Formålet er å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært det siste året.

Det vil være en kortere undersøkelse med et utvalg av temaer som også fanger opp forhold knyttet til koronapandemien.

Lenke i e-post

Studentene får undersøkelsen tilsendt på e-post. Den tar ca. 10 minutter å svare på. Påminnelser vil komme! Mer informasjon om formål og samtykke finnes her.

Det trekkes 5 gavekort på 5000 kroner blant alle studentene som har svart på undersøkelsen.

Hjelpetilbud og noen å snakke med

Rådgiving, tilrettelegging av studiehverdagen, psykologtjeneste, gratis helsestasjon, gode studietips og kurstilbud knytt til mental helse er noen av helse- og veldferdstilbudene du får som student ved Høgskulen i Volda. Les mer om det her.
 

Del på