Nominer deg til Studentparlamentet

Tekst: Per Straume

Fram til torsdag 3. september kan du nominere deg selv som kandidat til å være representant i Studentparlamentet ved Høgskulen i Volda. 

Nominasjonsperioden er i gang og du som student ved Høgskulen i Volda (HVO) har muligheten til å skaffe deg god politisk erfaring og påvirke din egen studiehverdag.

Ett år – sju møter

Studentparlamentet har 11 faste- og 11 vararepresentanter som skal velges etter at nominasjonsperioden er over. For hver av de fire avdelingene ved HVO, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, Avdeling for kulturfag, Avdeling for mediefag og Avdeling for samfunnsfag og historie, skal det velges 2 representanter. I tillegg er det 3 frie representanter, som ikke er låst til noen avdeling. Disse fungerer som utjevningsmandat.

Representantene sitter i ett studieår, hvor det arrangeres sju møter de skal delta på.

Her nominerer du deg selv til Studentparlamentet

Kan bedre studiehverdagen

Studentparlamentet er det øverste organet i studentdemokratiet ved Høgskulen i Volda. Parlamentet er bindeleddet mellom studentene og ledelsen ved høgskolen.

Les mer om Studentparlamentet her

Trym Rimmen
Trym Rimmen, leder for arbeidsutvalget i Studentparlamentet.

De arbeider for å bedre studiehverdagen ved høgskolen og sikre studentene sine interesser og rettigheter, både faglig og sosialt. Studentparlamentet fatter vedtak og tar avgjørelser som vedkommer alle studentene ved høgskolen. Parlamentsmøtene er åpne for alle studenter. 

– Her er det mulig å endre på ting som en ikke er fornøyd med i studiehverdagen sin. Vi får ikke endret noe uten at folk engasjerer seg. I tillegg er det kjekk måte å få innsikt i hvordan høgskolen fungerer, sier Trym Rimmen, leder for arbeidsutvalget i Studentparlamentet.

Sosial utflukt

Han forteller at de etter valget skal ha en samling på leirstedet Kjeldsund som ligger vakkert til ved sjøen i Herøy kommune.

– Da vil det bli gitt opplæring til de nye representantene. I tillegg til at vi skal ha det sosialt og gøy sammen, lover Rimmen.
 

Del på