Nå kan du nominere deg til Studentparlamentet

Tekst: Per Straume

- Oppdatert

Fram til torsdag 9. september kan du nominere deg selv som kandidat til å være representant i Studentparlamentet ved Høgskulen i Volda. 

Nominasjonsperioden er i gang og du som student ved Høgskulen i Volda (HVO) har muligheten til å skaffe deg god politisk erfaring og påvirke din egen studiehverdag.

Ett år – sju møter

Studentparlamentet har 11 faste og 11 vararepresentanter som skal velges etter at nominasjonsperioden er over. Det velges to fra hver av de fire avdelingene ved HVO, i tillegg til tre frie representanter som ikke er låst til noen avdeling. Disse fungerer som utjevningsmandat.

Representantene sitter i ett studieår, hvor det arrangeres sju møter de deltar på, cirka ett møte i måneden fra september til april. Sosiale aktiviteter og sammenkomster blir det selvsagt også. Det skal være gøy å delta i studentdemokratiet!  

Her nominerer du deg selv til Studentparlamentet

Kan bedre studiehverdagen

Studentparlamentet er av og for studentene, og er bindeleddet mellom studentene og ledelsen ved høgskolen.

Les mer om Studentparlamentet her.

Hoddevik
Trond-Fredrik Hoddevik, leder for arbeidsutvalget i Studentparlamentet

De arbeider for å bedre studiehverdagen og sikre studenters interesser og rettigheter, både faglig og velferdsmessig. Studentparlamentet tar avgjørelser på vegne av studentene, og parlamentsmøtene er åpne for alle studenter. 

– Det kan være ting på høgskolen en ikke er helt fornøyd med. Da er det lureste en kan gjøre å engasjere seg. Studentparlamentet er stedet der du får best mulighet til å endre studiehverdagen. I tillegg gir et slikt engasjement merverdi, siden du får innsikt i hvordan høgskolen fungerer, sier Trond-Fredrik Hoddevik, leder for arbeidsutvalget i Studentparlamentet.

Sosial utflukt

Han forteller at de etter valget skal ha en samling i Ulsteinvik og Flø, som ligger vakkert til i havgapet i Ulstein kommune. 

– Da vil det bli gitt opplæring til de nye representantene. I tillegg til at vi skal bli kjent med hverandre og ha det sosialt og kjekt sammen, lover Hoddevik.

Del på