Mastertorget gir lærerstudentene pangstart

Tekst: Karl August Swanstrøm , Foto: Karl August Swanstrøm

- Oppdatert

Årets kull med lærerstudenter er det andre kullet som skal skrive masteroppgave i lærerutdanningen for grunnskolelærere, og med det videreføres mastertorget der studentene kan snakke med faglærerne for innhenting av tips, inspirasjon og samtale.

Hele vårsemesteret er satt av for studentene som skal i gang med masteroppgaven, og nå er forberedelsene i gang. Sentralt i dette arbeidet står emnet Vitskapsteori og forskingsmetode, som går dette høstsemesteret. Som en del av dette blir mastertorget for grunnskolelærerstudentene arrangert.

På mange ulike stands på Berte Kanutte-huset stod fagtilsette ved høgskulen som underviser og forsker på de ulike fagene i lærerutdanningen. Studentene fikk i oppgave å komme fram til gode spørsmål som de skulle stille fagpersonene, som også har vært undervisere for mange av de. Målet var at studentene skulle oppleve at fagpersonene i lærerutdanningen forsker på fagområdet som de underviser i, og dermed inspirere masterstudentene i gang med eget forskningsarbeid.

Se alle høgskulens lærerutdanningstilbud her.

Ved Høgskulen i Volda har lærerstudentene mulighet til å velge spesialpedagogikk, norsk, matematikk, samfunnsfag og engelsk som sine masterfag. Alle disse var også representert ved sine stands.

Alle studentene som deltok på mastertorget får tildelt sin rettleder i midtveis i høstsemesteret på bakgrunn av hva slags tema de skal skrive masteroppgavene sine om.

Del på