Framleis ledige studieplassar

Tekst: Per Arne Brandal

- Oppdatert

Det er enno høve til å søke på etter- og vidareutdanningar med studiestart våren 2022.

Endringar i arbeids- og samfunnsliv skaper behov for fagleg oppdatering gjennom heile livet. Høgskulen i Volda tilbyr ei rekkje fleksible studietilbod på bachelor-, master- og ph.d.-nivå som møter kunnskaps- og kompetansebehova på fleire sentrale samfunnsområde.

Fleksibilitet

Fleksible studieformer gjer det mogleg å kombinere studium og jobb. Over 1000 studentar ved HVO er knytt til reine nettstudium.

Sjå studietilbod med oppstart våren 2022.

Vidareutdanning for lærarar

HVO tilbyr ei rekkje vidareutdanningar for lærarar innanfor sentrale fagområde som engelsk, digital kompetanse, drama, historie, idrett og friluftsliv, matematikk, naturfag, norsk, kunst, design og handverk, religion og livssyn, samfunnsfag og spesialpedagogikk.

Kompetanse for kvalitet - vidareutdanning for lærarar.

Vi har også mange tilbod for helse- og sosialsektoren og innan administrasjon og leiing.

 

 

Del på