Vidareutdanning for lærarar

Ledige studieplassar hausten 2020

Oppdatert 29.05.20: Høgskulen i Volda lyser våren 2020 ut ledige studieplassar i Kompetanse for kvalitet med oppstart hausten 2020. – Dette er gratis vidareutdanningstilbod for utdanna lærarar men utan stipend eller vikarstøtte gjennom Utdanningsdirektoratet, seier seniorrådgjevar Ole Frank Bakken ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning.

– Det er løpande opptak, so her gjeld prinsippet «første mann til mølla», seier Bakken.

Sjå liste over studietilboda og søk opptak her.

Seniorrådgjevar Bakken minner om at dei ledige studieplassane i Kompetanse for kvalitet (Kfk) er utan økonomisk støtte frå Utdanningsdirektoratet.

Kompetanse for kvalitet (KFK)

Høgskulen i Volda i samarbeid med Utdanningsdirektoratet har om lag 550 studieplassar i strategien Kompetanse for kvalitet med oppstart hausten 2020. Les meir om ordninga her.

Vi har 15 studietilbod i KFK ordninga.


•    Sjå oversikt


Lærarar som vil søkje KFK-studiar må fyrst søkje gjennom UDIR sin portal og dersom arbeidsgjevar og UDIR prioriterer og tar opp studenten lyt ein også søkje lokalt opptak. I år kan lærarar velje mellom kr. 116 000,- i stipend (30 stp) eller vikarstøtte der ein reduserer stilling med 37,5% (30 stp). Les meir om ordningane og sjå studiekatalogen til UDIR 

Har du spørsmål, ta kontakt med EVU-ansvarleg Ole Frank Bakken, tlf. 700 75 058/92 49 49 78

Utdanna lærarar som ikkje har blitt prioritert eller har har fått studieplass i ordninga kan søkje ledige plassar frå ultimo mai. 
 

Kompetanse for framtidas barnehage

Høgskulen i Volda vidareutdanninga Rettleiarutdanning for prakislærarar i barnehagen, som er ein del av av strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage - strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020».

Realfag i barnehagen er eit tilbod under same strategien. Dette er ei vidareutdanning for pedagogar i barnehagen som ynskjer å vidareutvikle sitt faglege og didaktiske grunnlag, for så å kunne legge til rette for gode realfaglege aktivitetar for og med barn.

 

Praktisk informasjon

 

VIDARE med HVO

Høgskulen i Volda har eit stort mangfald av vidareutdanningar for lærarar og barnehagelærarar.