Forsking og utvikling

 • Program for profesjonsforsking

  Publisert

  Norges forskingsråd har på budsjettet for 1999 set av midlar til eit program for profesjonsretta forsking. Forskinga skal vere retta mot helse- og sosialfaglege og pedagogiske profesjonar.

 • Doktordisputas

  Publisert

  Fredag 26. februar disputerte Kjell-Arild Madssen for dr.polit.-graden ved NTNU. Tittelen på avhandlinga var "Morsmålsfagets normtekster."

 • VIDAREUTDANNING FOR LÆRARAR

  Publisert

  Søknadsfristen for lærarar som søkjer vidareutdanning er 1. mars. Sjå her for meir informasjon om tilbodet.

 • Doktordisputas

  Publisert

  Roar Amdam disputerer fredag 18.12.98 på Norges landbrukshøgskole for doktorgraden i landbruksvitskap (dr. agric.). Tittelen på avhandlinga er: Strategisk næringsplanlegging i dynamiske regionar.

 • BOURDIEU OG VOLDA

  Publisert

  Oddbjørn Melle held foredrag om temaet BOURDIEU OG VOLDA - Teori<br>
  møter empiri. Tid: Torsdag 3. desember kl. 12.15-15.00 Stad: Rom 108 i Aasen-huset <br>

 • Seminar: Utdanningsreformene på 90-talet

  Publisert

  Gruppe for utdanningsforsking og kulturstudiar (GRUK) inviterer til seminar med Alfred Oftedal Telhaug og Sylvi Stenersen Hovdenak som innleiarar. Tid: onsdag 2. desember, kl 10.00 - 14. 30. Stad: rom 158 i Berte Kanutte-huset<br>

 • Seminar om lyrikk og lyrikk-teori

  Publisert

  Jan Inge Sørbø og Einar Økland ser nærare på nyare lyrikk onsdag 2. desember kl. 09.00 - 14.00 på rom 220 i Berte Kanutte-bygget.<br>