Fleire studieplassar på Religion, kultur og samfunn

Tekst: Per Arne Brandal

- Oppdatert

Vil du auke kompetansen din? Vi er svært glade for at Kompetanse Norge har løyvt midlar til oppskalering av nettstudiet Religion, kultur og samfunn slik at endå fleire kan søke plass, seier førstelektor Bente Afset ved Institutt for religion og livssyn.

Bente Afset
Førstelektor Bente Afset ved Institutt for religion og livssyn.

Kunnskap om religionar og livssyn er viktig i dagens fleirkulturelle samfunn. Studiet Religion, kultur og samfunn gir grunnleggande kunnskap om religionar, livssyn, etikk og filosofi, i tillegg til innsikt i religions- og livssynmangfaldet i Noreg.

Det er relevant for mange yrkesgrupper, til dømes innanfor skule-, kultur og helsesektoren. Studiet består av fire emne på 15 studiepoeng og er fleksibelt og heilt nettbasert slik at både undervisning, rettleiing og eksamen skjer via nettet.

Søk her!

– Er du ledig, permittert eller har avgrensa jobberfaring, er du særleg invitert til å søke. Det er løpande opptak og det er prinsippet «første mann til mølla» som gjeld, seier Afset.

 

Sjå fleire ledige studieplassar ved Høgskulen i Volda

Del på