Sjå styremøte i opptak

Tekst: Per Straume

- Oppdatert

Vi strøymde årets fyrste møte i høgskulestyret torsdag 25. januar. Styret diskutere mellom anna planar for 2018 og utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet for 2019-2021.

 

Her er saklista styret var gjennom torsdag 25. januar:

1/18

Godkjenning av innkalling og sakliste

2/18

Godkjenning av protokoll frå styremøte 8/2017

3/18

Foreløpig rekneskap 2017

4/18

Tildelingsbrev 2018 til styret

5/18

Årsrapport for studiekvalitet 2016-2017

6/18

Unntatt offentligheten iht.: Offl § 5

7/18

Utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet for 2019-2021

8/18

Planar 2018

9/18

Undervegs-orientering frå arbeidsgruppe: Evaluering av avdelingsstruktur

10/18

Status campusutvikling

11/18

Søknad til NOKUT om erfaringsbasert mastergrad i samfunnsplanlegging og leiing - deltid

12/18

Forlenging av kalling til professor II ved ASH

13/18

Unntatt offentligheten iht.: Offl §13 jfr Fvl §13.1

14/18

Ymse

Del på