Offentleg journal

Journalen gir oversyn over alle inn- og utgåande brev som er journalførte, samstundes som konfidensielle opplysningar er skjerma for innsyn.

For krav om innsyn, les meir her.