Innsyn


Høgskulen i Volda praktiserer meiroffentlegprinsippet. Krav om innsyn i saksdokument kan sendast på e-post til: postmottak@hivolda.no 

Dokumentsenteret opprettar sak på innsynskravet i saks- og arkivsystemet Public 360°, og førespurnaden vert sendt til aktuell sakshandsamar. Sakshandsamingstid er normalt 1-3 virkedagar.