Volda-bok om den kalde krigen vekker oppsikt i USA

Tekst: Per Arne Brandal

- Oppdatert

– Det ligger utrolig mye arbeid bak denne boken. Vi er derfor glade for at den nå endelig foreligger. Vi er dessuten svært fornøyd med at den allerede har fått god omtale internasjonalt, sier Rolf Werenskjold og Henrik G. Bastiansen, begge professorer ved Avdeling for mediefag ved HVO.

I disse dager utgir det anerkjente britiske forlaget Palgrave MacMillan boken Media and the Cold War in the 1980s: Between Star Wars and Glasnost. Initiativtakere og redaktører er Rolf Werenskjold og Henrik G. Bastiansen ved Avdeling for mediefag ved HVO – i samarbeid med den tyske historikeren professor Martin Klimke ved New York University.

Media and the Cold War in the 1980s er en bok om den siste delen av den kalde krigen. Den retter søkelyset mot medienes rolle fra slutten av 1970-årene og frem til slutten av 1980-årene, de avgjørende årene der den kalde krigen nådde sitt klimaks, for deretter å gå mot slutten med Berlin-murens fall og oppløsningen av Sovjetunionen. Disse hendelsene – som mange husker - kom til å forme verden slik den har sett ut i alle år etterpå. Hvilken rolle mediene spilte i disse årene er derimot mindre kjent, og det er det som er emnet for denne boken, sier Werenskjold.

Rolf Werenskjold og Henrik Bastiansen.

Boken inneholder tretten kapitler som dekker 1980-årene geografisk fra USA i vest til Kina i Øst. Tre av dem skrevet av Volda-forskere. Bastiansen har skrevet om framstillingen av glasnost-politikken i Aftenposten. Werenskjold har samskrevet med professor Jan Fredrik Hovden ved Universitetet i Bergen en analyse av de norske utenriksjournalistene og utenrikskorrespondentene i hele kaldkrigs-perioden fra 1945 til 1995, mens professor Stuart Franklin har skrevet et kapittel om ikoniske fotografier. Franklin var den som tok det legendariske «tank-man»-bildet av studenten med plastikkposene foran tanksen i Beijing i 1989. I tillegg til Volda-forskerne har professor Bjørn Sørenssen ved NTNU skrevet om den norske filmen Orions belte.

Media and the Cold War in the 1980s er sluttsteinen for Kald krig-prosjektet ved HVO. Prosjektet har med dette publisert sin andre engelsk-språklige antologi. Den første utkom i 2015 og het Nordic Media and the Cold War. Den var regionalt orientert mot de nordiske landene, mens denne nye boken er bredere og mer internasjonalt lagt opp, forteller redaktørene. Med denne nye utgivelsen har Kald krig-prosjektet ved AMF publisert over 30 vitenskapelige artikler internasjonalt. I tillegg til bøkene har prosjektdeltakerne også publisert flere artikler i anerkjente tidsskrifter nasjonalt og internasjonalt. Dermed har prosjektet oppnådd de publiseringsmålene som redaktørene satte seg ved prosjektstart.

– Med den nye spenningen vi har sett mellom Russland og vestmaktene de senere årene – noen snakker til og med om en ny kald krig – så er denne boken faktisk blitt stadig mer aktuell mens vi har arbeidet med den, forteller Werenskjold og Bastiansen. Bokens tematikk direkte fram mot vår egen samtid og forståelse av verden rundt oss nå. Den henvender seg til alle som er interessert i den kalde krigen, internasjonal politikk og nyheter – og ikke minst til dem som vil vite mer om hvilken rolle mediene spilte da den kalde krigen gikk mot slutten. Boken springer ut av forskning utført ved Avdeling for mediefag, og flere av bidragene har utgangspunkt fra forskerkonferansen som Kald krig-prosjektet arrangerte ved HVO i 2014.

God mottakelse

Boken Media and the Cold War har allerede rukket å få en meget god mottakelse blant internasjonale fagfeller ved store anerkjente universiteter i USA. Her er noe av det kritikerne skriver:

«Eclectic, revealing and exhilarating, this unique collection of essays brings a fresh perspective on the Cold War's crucial final phase (…) The final impression is of the irrepressibility of the human spirit even under the shadow of nuclear winter». – Professor Nicholas J. Cull ved Annenberg School for Communication and Journalism ved University of Southern California.

«This book represents a wonderful contribution to media history and the cultural history of the Cold War (…) The contributions are deeply researched, and taken together they add enormous new depth to our understanding of Cold War media».  – Professor Daniel C. Hallin ved University of California, San Diego.

«One of the best collections of essays on late Cold War film and media history. This volume shows how the Cold War competition influenced, and was influenced by, journalism, TV, and movies, and how important film and media are for understanding international affairs overall.» – Professor Odd Arne Westad ved Kennedy School of Government ved Harvard-universitetet.

media_and_the_cold_war_cover.jpg

Illustrasjonen på forsiden er tegnet av den nylig avdøde karikaturtegneren Jan O. Henriksen fra Trondheim. Han var en av de mest toneangivende norske karikaturtegnere i kaldkrigstiden. Dette ble hans siste bokillustrasjon.

 

Del på