Samarbeid om barnehagebasert utviklingsarbeid

Tekst: Per Arne Brandal

- Oppdatert

Dei fem kommunane som skal bli nye Ålesund har inngått eit samarbeid med Høgskulen i Volda om barnehagebasert utviklingsarbeid for tilsette i barnehagane. Bakgrunnen for samarbeidet er ny rammeplan for barnehagen.

Barnehagane har meldt inn kva tema dei ønsker skal bli tatt opp og med bakgrunn i tilbakemeldingar vil seks tema rullere over tre år:

 

  •     Progresjon og vurdering
  •     Livsmestring og helse
  •     Mangfald
  •     Overgangar
  •     Barn  med særlege behov
  •     Digital praksis

 

Dei fire førstnemnde tema skal gjennomførast i 2019.

Kvar barnehage har ei arbeidsgruppe som har hovudansvar for gjennomføring i eigen barnehage og vil få rettleiing fra Høgskulen i Volda.

Det skal vere både fysiske og digitale samlingar.

27. september var det samling i Skodje for alle styrarar der hovedtema var styrarens rolle som motivator, inspirator og leiar.

16. oktober var samlinga i Ålesund for arbeidsgruppene der tema var knytt til ulike sider ved prosjektleiing.

170 deltakarar frå  63 barnehagar i dei fem kommunane var sama i bystyresalen der det var ei god blanding av forelesing og arbeid i grupper.

No skal barnehagane utarbeide problemstillingar som sendast til høgskulen og eigen kommune. Desse dannar grunnlaget for fire fagsamlingar  i januar og februar 2019.

Del på