Opprykksmarkering for åra 2016 - 2018

Tekst: Geir Tangen

- Oppdatert

Høgskulen i Volda ønskjer å markere dei som har oppnådd fagleg opprykk til førstelektor, førsteamanuensis, professor eller dosent ved å invitere til ein festmiddag. Markeringa for åra 2016 - 2018 vart gjort med eit arrangement på Rekkedal Gjestehus torsdag 24. januar 2019.

I løpet av 2016, 2017 og 2018 har til saman 25 HVO-tilsette gjennomført eit slikt løft.

Følgjande tilsette fekk faglege opprykk i åra 2016 - 2018:

 

Fagtilsett                                       

 

Opprykk/Kompetanse

Arne Kåre Topphol (AHL) Dosent
Stine Margrethe Ekornes (AHL) Førsteamanuensis
Arnfinn Kjelland (ASH) Dosent
Egil Arne Standal (ASH) Førstelektor
Helga Synnevåg Løvoll (AKF) Førsteamanuensis
Kjartan Leer-Salvesen (AHL) Førsteamanuensis
Knut-Willy Sæther (AHL) Professor
Kristin Hatlebrekke (AHL) Førstelektor
Kristin Kibsgaard Sjøhelle (AHL) Førsteamanuensis
Marie Nedregotten Sørbø (AHL) Professor
Per Halse (AHL) Professor
Pernille Fiskerstrand (AHL) Førsteamanuensis
Siv Måseidvåg Gamlem (AHL) Professor
Stig Jarle Helset (AHL) Førsteamanuensis
Torhild Lillemark Høydalsvik (AHL) Førsteamanuensis
Tormod Utne (AMF) Førstelektor
Vibeke Preus (AKF) Førstelektor
Randi Myklebust (AHL) Førsteamanuensis
Idar Andre Flo (AMF) Førsteamanuensis
Gunhild Ring Olsen (AMF) Førsteamanuensis
Kjersti Straume (ASH) Førsteamanuensis
Rolf Werenskjold (AMF) Professor
Lars Julius Halvorsen (AMF) Førstelektor
Stuart Franklin (AMF) Professor
Bente Vatne (AHL) Dosent

 

 

Opprykksmarkering 2019_6
Avdeling for mediefag: Rolf Werenskjold, Gunhild Ring Olsen og Tormod Utne
Opprykksmarkering 2019_5
Avdeling for kulturfag: Vibeke Preus og Helga Synnevåg Løvoll 
Opprykksmarkering 2019_4
Avdeling for samfunnsfag og historie: Egil Arne Standal, Kjersti Straume og Arnfinn Kjelland.
Opprykksmarkering 2019_1
Avdeling for lærarutdanning og humanistiske fag: Arne Kåre Topphol, Siv Måseidvåg Gamlem, Knut-Willy Sæther, Marie Nedregotten Sørbø og Per Halse.
Opprykksmarkering 2019_3
Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning: Randi Myklebust, Pernille Fiskerstrand, Kristin Kibsgaard Sjøhelle, Stig Jarle Helset, Torhild Lillemark Høydalsvik og Kjartan Leer-Salvesen.

Del på