Ny bok: Lærerprofesjonalitet i arbeidet med psykisk helse i skolen

Tekst: Per Arne Brandal

- Oppdatert

Førsteamanuensis Stine Ekornes ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning er aktuell med ny bok om lærerprofesjonalitet i arbeidet med psykisk helse i skolen.

Det er en tett sammenheng mellom elevens psykiske helse, trivsel og læring, og kunnskap om psykisk helse er derfor viktig for å kunne gi alle elever god og tilrettelagt opplæring. I boka møter vi lærere som i sitt arbeid med psykisk helse diskuterer dilemmaer knyttet til tidsbruk og prioriteringer. Det som er særlig viktig, er kvaliteten på lærer elev-relasjonen, både forebyggende og for elever som har psykiske vansker. Boka viser også betydningen av at lærere har kunnskap om ulike risiko- og beskyttelsesfaktorer som kan påvirke elevens psykiske helse. Videre presenterer forfatteren ulike måter læreren kan samarbeide med hjelpetjenesten og med foreldre på for å støtte elever som strever.

Boka er skrevet for lærere og lærerstudenter.

 

Stine Ekornes er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskulen i Volda. Hun har lang erfaring som lærerutdanner og underviser også på masterutdanningen i spesialpedagogikk.

Del på