Kjente navn til Fjordkonferansen 2021

Tekst: Per Straume

- Oppdatert

Fjordkonferansen 2021 er planlagt til å bli holdt ved Høgskolen i Molde 16. og 17. juni 2021. Med bærekraft som tema skal Thomas Hylland Eriksen og Jørgen Randers være hovedtalere.

Fjordkonferansen har som overordna mål å skipe et faglig møtepunkt for de akademiske fagmiljøene på Nordvestlandet og å legge til rette for vitenskapelig publisering. Tiltaket gjennomfører to årlige hovedaktiviteter: Fjordkonferansen og publisering av Fjordantologien.

Hovudansvaret for antologien og konferansen går på omgang mellom Høgskulen i Volda (HVO), Høgskolen i Molde, NTNU Ålesund og Høgskulen på Vestlandet (Sogndal og Førde).

Kjente hovedtalere

I 2021 står altså Molde for tur når den niende konferansen i rekka skal gjennomføres. Plan A for arrangementskomiteen er at lokaler ved Høgskolen i Molde skal benyttes til konferansen med overnatting på et av byens hoteller, men en må naturligvis ta forbehold om endringer.

Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo og en kjent samfunnsdebattant, og Jørgen Randers, professor emeritus i kilmastrategier ved Handelshøyskolen BI som har forska på klimaproblematikk i om lag 40 år, vil holde hovedinnleggene under konferansen.

Bærekraft som tema

Arrangementskomiteen er klar på at bærekraft kan settes under lupen fra forskjellige vinkler. De nevner en rekke mulige innganger, og presiserer samtidig at lista ikke er uttømmende: 
•    Det problematiske bærekraftsbegrepet
•    Bærekraftsmålene – er prioriteringene riktige?
•    Kunnskapsbehov for å nå FNs bærekraftsmål med tilhørende delmål
•    Evaluering av innsatsen som gjøres for å nå bærekraftsmålene
•    Fokus på enkelte delmål:
     •    Bærekraftig urbanisering
     •    Bærekraftig helsepolitikk og -systemer, herunder forebyggende tiltak
     •    Bærekraftig utdanning og formidling av bærekraft i utdanningene
     •    Bærekraftig energiforbruk
     •    Bærekraftig industri og sirkulærøkonomi
     •    Bærekraftig transport og logistikk
     •    Bærekraft og delingsøkonomi
     •    Bærekraft og migrasjon
     •    Bærekraft og naturressursforvaltning
•    Synergier og konflikter mellom de enkelte bærekraftsmålene

Dette betyr at konferansen er relevant for flere fagmiljøer. For Høgskulen i Volda gjelder det spesielt pedagogikkmiljøet, realfag, planleggingsmiljøet, sosialfag og mediefag.

Frist for å sende inn abstract (inntil 250 ord) er mandag 15. mars 2021. Frist for å sende inn ferdig manuskript er lørdag 1. mai. Adresse for abstracts og manuskript er fjordantologien@himolde.no.
 

Del på