Gunhild Ring Olsen har disputert ved UiB

Tekst: Geir Tangen

- Oppdatert

Gunhild Ring Olsen disputerte 9. mars 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”A new platform for quality journalism? A study of four U.S. nonprofit university centers and their attempt to save professional reporting through using classrooms as newsrooms”.

Krisen i mediebransjen har resultert i kraftige nedbemanninger i flere redaksjoner, og mange bekymrer seg for om den ressurskrevende kvalitetsjournalistikken vil overleve. Som et resultat har flere såkalte universitetsbaserte nonprofit-sentre dukket opp i USA. Ved å la studenter arbeide med erfarne journalister fra etablerte redaksjoner, hevder sentrene at det oppstår en vinn-vinn-situasjon: Redaksjonene får sårt tiltrengte ressurser, mens studentene får verdifull erfaring fra «den virkelige verden». Gjennom samarbeid med redaksjoner som The New York Times og Frontline har sentrene vunnet en rekke priser, deriblant Pulitzer-prisen.

Avhandlingen tar utgangspunkt i fire av de mest profilerte universitetsbaserte nonprofit-sentrene for undersøkende journalistikk i USA. Ring Olsen har utført 69 dybdeintervjuer med studenter, lærere og journalister, over 90 dager med observasjon og en innholdsanalyse av sentrenes årsproduksjon. I tillegg diskuterer hun begrepene «kvalitet» og «profesjonell» inngående. Hun finner blant annet at det er fullt mulig å være en del av et universitet og samtidig produsere selvstendig journalistikk av høy kvalitet. Læringsutbyttet til studentene er mer varierende. En student beskriver for eksempel det å arbeide i Washington Posts avdeling for undersøkende journalistikk som å bli «kastet til haiene». Hovedkonklusjonen er at nonprofit-sentre er for små og ustabile til å kunne bli en ny plattform for kvalitetsjournalistikk, men at de ser ut til å ha en sentral rolle som ideologibyggere.  

Gunhild Ring Olsen er ansatt ved Avdeling for mediefag, Høgskulen i Volda.

På hjemmesiden til Universitet i Bergen finner du mer informasjon om disputasen og avhandlingen til Gunhild Ring Olsen.

 

 

 

Del på