Ekko fra Spania - den Spanske borgerkrigen i norsk offentlighet

Tekst: Per Arne Brandal

- Oppdatert

Professorene Hans Fredrik Dahl, Bernt Hagtvet og Rolf Werenskjold viser i den nye boka «Ekko fra Spania» hvordan den blodige spanske borgerkrigen ble debattert i norske samtidige medier og hvordan den ble omtalt på møter eller framstilt på utstillinger over hele landet.

Det er over 80 år siden den spanske borgerkrigen 1936–39 brøt ut, men debatten om den har fortsatt siden. I Spania ble borgerkrigen forsøkt undertrykt gjennom hele Franco-perioden. Selv etter Francos død i 1975 og innføringen av demokratiet, har borgerkrigen vært et tabubelagt tema.

Borgerkrigen var blodig, langvarig og grusom – og ble dekket i media som en ikke hadde sett tidligere. Journalister, skribenter og diktere samlet seg i skarer i Barcelona og Madrid for å fortelle – eller bare være til stede. Hver morgen sto beretninger fra frontene og slag på avisenes førstesider. Dekningen gjenspeilte et nesten merkelig omfattende engasjement.

Spania-saken mobiliserte den norske opinionen

Dette er historien om hvordan Spania-saken engasjerte og gikk igjen i medielandskapet i Norge. Boka søker å gi svar på hvorfor og hvordan mediene var så opptatt av borgerkrigen. Boka forteller om krigen slik den ble debattert i media, og hvordan den ble omtalt på møter eller vist på utstillinger over hele landet. Borgerkrigen gikk igjen i bilder, tekst, film, grafikk og karikaturer fra dag til dag. Men med hvilken tendens – mediemessig, politisk, propagandistisk?

Om forfatterne

Rolf Werenskjold er professor i medievitenskap ved avdeling for mediefag, Høgskulen i Volda (HVO).  Werenskjold har blant annet vært prosjektleder for prosjekt som «Media and Protest/Media and the Cold War» og var blant dei som fekk FoU-prisen ved HVO i 2014. Han sit som norsk representant i leiinga for det europeiske forskningsprogrammet COST-Action (2017-2020).  

Bernt Hagtvet er en norsk statsviter, skribent og debattant. Hagtvet er professor II i internasjonale studier ved Bjørknes Høyskole og professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han er spesialist på ekstreme politiske bevegelser, demokrati, menneskerettigheter samt folkemord.

Hans Fredrik Dahl er en norsk pressemann, historiker og professor emeritus ved Universitetet i Oslo og har vært professor II ved AMF. Han har tidligere vært kulturredaktør i Dagbladet. Som historiker har han forsket på mediehistorie, ideologiene i det 20. århundre og annen verdenskrig. Han mottok Fritt Ords honnør både i 2000 og i 2019. Dahl er i disse dagar aktuell også med ei ny utgåve av Norsk Mediehistorie.

Lansering på Litteraturhuset

Boka blir lansert på Litteraturhuset i Oslo torsdag 17. oktober 2019 kl. 18:00. Det blir innledninger med forfatterne Hans Fredrik Dahl, Bernt Hagtvet og Rolf Werenskjold. Kommentarer fra Cathrine Holst og Kaare R. Norum.

Del på