BOKLANSERING: KULTURTIDSSKRIFTENE I NORGE

Tekst: Per Arne Brandal

- Oppdatert

Kulturrådet inviterer til lansering av boka "Kulturtidsskriftene" og til debatt om kulturtidsskriftenes tilstand, utfordringer og betydning. Det er Paul Bjerke, Lars Julius Halvorsen, Bjarne Riiser Gundersen og Audhild Gregoriusdotter Rotevatn ved Høgskulen i Volda som på oppdrag fra Norsk kulturråd har utredet kulturtidsskriftene i Norge.

Kulturtidsskriftene har lenge hatt en viktig funksjon i den politiske og kulturelle offentligheten i Norge. De har vært arenaer for kritisk refleksjon, opplysning og debatt om aktuelle kultur- og samfunnsspørsmål, og slik – har det blitt hevdet – har de bidratt til å formidle tidsånden gjennom ulike historiske epoker. Er dette fremdeles situasjonen for kulturtidsskriftene?

Kulturtidsskriftene har alltid vært preget av svak økonomi. I de senere årene har dessuten endringer i medielandskapet bidratt til å øke presset mot kulturtidsskriftenes egenart. Hvilke konsekvenser har dette for de mer dyptpløyende tekstsjangrene som karakteriserer kulturtidsskriftene, og – i neste omgang – for den offentlige debatten? Betyr dette at tidsåndens formidlere lider åndenød, eller er kulturtidskriftene fremdeles en livskraftig publiseringsform?

Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

Tid: Fredag 2. mars  kl 09:30 - 16:00

Påmeldingsfrist: Tirsdag 27. februar

Les mer

 

Del på