For tilsette

For tilsette

I strategiplanen 2022-2025 skal HVO satse på å få forskingsmiljø som er nasjonalt leiande og hevdar seg internasjonalt. Vi vil prioritere:

  •  utvalde forskingsmiljø som har potensial til å verte leiande nasjonalt og hevde seg internasjonalt, og som er strategisk viktige for høgskulen.
  • å etablere fleire forskingssamarbeid med andre institusjonar nasjonalt og internasjonalt.
  • å arbeide for ein sterk kultur for forsking og utviklingsarbeid gjennom kompetansebygging, mentorering og kvalitetsorientering.