Forskingsmelding

Forskingsmeldinga ved Høgskulen i Volda gir eit oversyn over kompetanse, forskings- og formidlingsaktivitet og status på desse områda i høve til høgskulens strategi. Det er styret som godkjenner meldinga.

Forskingsmelding 2021

 


Tidlegare forskingsmeldingar:

Forskingsmelding 2020

Forskingsmelding 2019

Forskingsmelding 2018

Forskingsmelding 2017

Forskingsmelding 2016

Forskingsmelding 2015

Forskingsmelding 2014

Forskingsmelding 2013

Forskingsmelding 2012

Forskingsmelding 2011

Forskingsmelding 2010