Nettskjema

Nettskjema er ei sikker løysing for gjennomføring av datainnsamling via nett. 

Nettskjema har mange bruksområde og kan blant anna nyttast til 

  • spørjeundersøkingar
  • påmeldingar (seminar, møter o.l.) 
  • gjennomføring av lydopptak med mobilappen Nettskjema-diktafon
  • innsamling av bilete med mobilappen Nettskjema-bilde

Nettskjema er fritt tilgjengeleg for alle studentar og tilsette ved HVO.

Du finn brukarrettleiing og meir informasjon om Nettskjema sine bruksområde på UiO sine nettsider.

For meir informasjon om tjenesta eller hjelp, kontakt: nettskjema@usit.uio.no