Endnote

EndNote er eit verktøy for referansehandtering. Med EndNote kan du finne, lagre og organisere referansar. Deretter kan du bruke EndNote til å sitere kjelder og lage litteraturliste i det skriftlege arbeidet ditt. Dette kan gjerast medan du skriv i Word.

Alle tilsette og masterstudentar ved HVO kan ta i bruk programmet i samband med eige arbeid med forsking, publisering og oppgåveskriving.

EndNote desktop-versjon ligg installert på datamaskinen til alle tilsette.

For studentar er det enklast å bruke EndNote Online (sjå tabellen under). Dette er ein nettbasert variant av EndNote, men med færre funksjonar. Fordelen er likevel at det går raskare å setje seg inn i programmet, og ein slepp å laste det ned til eiga maskin.

ENDNOTE X8 (DESKTOP-VERSJON)

Programvaren Ligg på C:/ under "Alle programmer" (gjeld tilsette)
 
Rettleiingar

Introduksjon for Windows-brukere (EndNote X9) (UiB)

Introduksjon for Mac-brukere (EndNote X7)  (UiB)

Veiledning til EndNote X8 (UiS) 

EndNote opplæringsvideoar

EndNote - innføringskurs (UiA)

Eksportere referansar frå databasar

EndNote support (Alfasoft)

Vanlege spørsmål og problemstillingar (UiB)

Stilar

EndNote stilside - oppdatert liste over stilar som kan lastast ned

APA 6th stil - nynorsk 

APA 6th stil - bokmål

Registrere referansar

Felt som skal fyllast ut i EndNote etter APA-stilen
Lage pensumlister

Lage pensumliste eller frittståande litteraturliste

Word

Slå saman Word-dokument som har kvar si litteraturliste

Lage ein kopi av dokumentet utan EndNote feltkodar

Spørsmål?

EndNote brukarforum


Kontaktperson i biblioteket: Ragnhild Halsen
Kontaktperson IT: Hans Førde

 

ENDNOTE ONLINE

Rettleiing til EndNote Online (Windows-versjon)

Å komme i gang
 

Registrere seg på EndNote Online
Installere Cite While You Write (Word) 

EndNote-biblioteket Samle referansar
Organisere biblioteket
Lage litteraturliste/bibliografi
Dele grupper med andre 
 
Å skrive med EndNote Online

EndNote Online og Word 
Slå saman Word-dokument som har kvar si litteraturliste
Lage ein kopi av dokumentet utan EndNote feltkodar

Eksempel

Felt som skal fyllast ut i EndNote etter APA-stilen

Spørsmål?

Vanlege spørsmål  til Endnote Online
Kontaktperson i biblioteket: Ragnhild Halsen
Kontaktperson IT: Hans Førde