EndNote og Word

EndNote-funksjonar i Word
Hjelpesider frå Universitetet i Bergen. Gjennomgang av dei ulike verktøyknappane på EndNote verktøylinje i Word: Citations, Bibliography og Tools. 

Problem med referansar i eit Word-dokument
Nettside frå Alfasoft som går gjennom kva du kan kan gjere dersom du har EndNote-problem i eit Word-dokument.


Korleis gjer eg det?

Lage ein kopi av dokumentet utan EndNote feltkodar

Lage frittståande litteraturliste

Slå saman Word-dokument som har kvar si litteraturliste