APA Eksempelsamling

APA står for American Psychological Association. Denne stilen baserer seg på parentesar i teksten med informasjon om forfattar, utgivingsår og sidetal, og har ei fullstendig litteraturliste til slutt i teksten. Litteraturlista vert ordna alfabetisk etter forfattaren sitt etternamn og skal innehalde alle nødvendige bibliografiske opplysningar.

APA brukar hengande innrykk (hengemarg) i litteraturlista dersom siteringa strekkjer seg over meir enn éi linje. Dette viser dessverre ikkje i eksempelsamlinga.

Klikk på referansetypen under for å finne ut korleis du skal referere til den.