APA Bibelen, heilage skrifter

I TEKSTEN:

Paulus skreiv ... (2 Kor. 5:17, Bibel 2011).

I den første tilvisinga fører du opp den bibelversjonen/bibelutgåva du har nytta.
Du treng ikkje gi opp bibelversjon i seinare tilvisingar, med mindre du ikkje skiftar til ein annan versjon.

I LITTERATURLISTA:

I følgje APA-standarden er det ikkje nødvendig å føre opp Bibelen eller andre heilage skrifter i litteraturlista.

Reglane kan også nyttast på andre heilage skrifter.