Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag

Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag arbeider med undervisning, forsking og formidling innanfor samfunnsfag, planlegging og administrasjon. Instituttet tilbyr årsstudium i samfunnsvitskap, bachelorutdanning i planlegging og administrasjon, samt mastergradutdanning i samfunnsplanlegging og leiing. I tillegg tilbyr vi ulike nettbaserte vidareutdanningsstudiar og samfunnsfag i lærarutdanninga. 

For informasjon om planlegging og administrasjon ta kontakt med:

Studiekoordinator master Gunnvor Bakke
Studiekoordinator bachelor: Camilla Elin Dahl Humberset
Studieprogramansvarleg Magnar Hjertenæs

For informasjon om skuleretta samfunnsfag ta kontakt med:

Førstelektor Elisabeth Teige 

Har du spørsmål?

Kontakt oss:

Instituttleiar Nils Magne Magerøy, tlf: 70 07 51 63
Studiekoordinator Camilla Elin Dahl Humberset, tlf: 70 07 51 62
Alle tilsette ved instituttet
Besøksadresse: Joplassvegen 11, 6103 Volda